آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مصوبه شماره۷۲۱۹۶/ت۵۶۹۰۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ هیأت وزیران

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیأت وزیران در جلسه ۶/۶/۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ کمک معیشت: مبلغی معادل حداقل حقوق کارکنان شاغل دولت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ

ب ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

پ ـ معسر: جانباز و آزاده غیر حالت اشتغال که فاقد درآمد و شغل بوده و هیچگونه خدمات و تسهیلاتی بابت اشتغال از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی دریافت نکرده باشد.

تبصره۱ـ در صورتی که جانباز و آزاده دارای اموال قابل بهره‌برداری برای اشتغال و یا کسب درآمد باشند، با تشخیص بنیاد مشمول این آیین نامه نمی‌باشند.

تبصره۲ـ جانبازان یا آزادگانی که از صندوق‌های بیمه و بازنشستگی یا مستمری استفاده می‌کنند و یا بانوان جانباز و آزاده‌ای که از همسر خود نفقه دریافت می‌کنند، مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشند.

ماده۲ـ مشمولین این آیین‌نامه برای برخورداری از کمک معیشت موظفند مدارک زیر را به بنیاد محل پرونده خود ارایه نمایند:

الف ـ اصل تقاضانامه مربوط

ب ـ اقرارنامه محضری مبنی بر فاقد شغل و درآمد بودن

ماده۳ـ بنیاد موظف است به منظور برقراری کمک معیشت، اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

الف ـ استعلام از مراجع مربوط شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد به تشخیص بنیاد.

ب ـ پایش اطلاعات مشمولین این آیین‌نامه از حیث اشتغال یا درآمد یا تغییرات ایجاد شده در وضعیت آنان هر شش ماه یکبار.

پ ـ بررسی و اقدام لازم در خصوص درخواست‌های دریافتی.

تبصره ـ دستگاه‌های مذکور در بند (الف) این ماده موظفند برای احراز عدم وجود درآمد مشمولین این آیین‌نامه استعلام‌های بنیاد را ظرف یک ماه پاسخ دهند.

ماده۴ـ بنیاد موظف است نسبت به اتخاذ تصمیم درباره کمک معیشت مشمولین این آیین‌نامه بر اساس اولویت درصد جانبازی، شرایط سنی، بیماران صعب‌العلاج و معلولین دارای محدودیت‌های جسمی حرکتی و ضایعات غیر جانبازی که با تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد قادر به کار نمی‌باشند، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده۵ ـ برقراری و پرداخت کمک معیشت به مشمولین در چارچوب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و در سقف اعتبارات تخصیص یافته از ابتدای سال ۱۳۹۸ امکان‌پذیر است.

ماده۶ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده بنیاد است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری