آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوبه شماره۲۵۸۰۸/ت۵۷۶۵۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ هیأت وزیران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۱ به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین­‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ وجوه اداره‌شده: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این آیین‌نامه در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل برای واگذارنده اعتبار پیش‌بینی شده است.

۲ـ واگذارنده اعتبار: شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل، وجوه مورد نظر را در اختیار مؤسسه مذکور قرار می‌دهند.

۳ـ مؤسسه عامل: کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس­ شده یا می­‌شوند و صندوق‌­های پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۳۱۸/ت۵۲۲۳۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۸ و اصلاحات بعدی آن.

۴ ـ سرمایه‌گذاری خطرپذیر: قراردادن سرمایه به همراه کمک‌های مدیریتی و مشاوره‌‌ای در اختیار شرکت‌های فناور، دانش­‌بنیان و نوپا.

۵ ـ متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۶ ـ گیرنده اعتبار: متقاضی که تأیید مراحل معرفی و تأیید مؤسسه عامل را اخذ کرده است و تسهیلات از محل وجوه اداره‌شده به وی اعطا می‌شود.

ماده۲ـ سهم هریک از واگذارنده‌های اعتبار موضوع این آیین­نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش­بینی­‌شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ آنها و اصلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود.

ماده۳ـ اعتبارات موضوع این آیین­‌نامه به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، صدور کالاها و خدمات فنی و مهندسی، کمک به حضور شرکت‌های فعال در حوزه­های فوق در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ایجاد کارور (اپراتور)های ارایه­ کننده خدمات الکترونیکی در کلیه زیربخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه)های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای اشتغال­‌آفرین و کمک به سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و یارانه سود اختصاص می‌یابد.

ماده۴ـ اعتبارات موضوع این آیین‌نامه توسط واگذارنده اعتبار در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب قرارداد عاملیت در اختیار مؤسسه عامل قرار می‌گیرد تا به متقاضیان تسهیلات در فعالیت‌های موضوع ماده (۳) پرداخت شود.

ماده۵ ـ تصویب ضوابط کلی پذیرش طرح­ها شامل سرانه سقف پرداخت تسهیلات طرح­ ها، نرخ سود تسهیلات و یارانه سود، مدت بازپرداخت تسهیلات و نحوه گردش کار مشترکاً توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می­‌گیرد.

تبصره۱ـ تشخیص و پذیرش متقاضیان در چهارچوب ضوابط موضوع ماده (۵)  این آیین­نامه، بر عهده کارگروهی خواهد بود که اعضای آن با نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین می­‌شوند.

تبصره۲ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات ارایه­شده از سوی مؤسسه عامل شامل بررسی و ارزیابی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح، نظارت بر طرح (پروژه)، برآورد میزان سرمایه­گذاری لازم و زمان اجرای طرح، ارزیابی وثیقه­ها و تضمین­ها، تنظیم و انعقاد قراردادها، نظارت بر بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطاشده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات در طول اجرای طرح و وصول مطالبات، کارمزد مؤسسه عامل را طبق قرارداد منعقدشده پرداخت کند.

تبصره۳ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اطلاعات لازم درخصوص اعطای تسهیلات این آیین‌نامه را از طریق وبگاه مربوط در دسترس فعالین این حوزه قرار دهد.

ماده۶ ـ اقساط (اصل و سود) وصولی مؤسسه عامل بابت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به حسابی که توسط واگذارنده اعتبار اعلام می­شود، واریز می‌گردد تا به انضمام مانده اعتبار، مجدداً در اهداف موضوع این آیین‌نامه مورد استفاده قرار گیرد.

ماده۷ـ واگذارنده اعتبار یا مؤسسه عامل موظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره­‌شده را در قالب سامانه برخط به صورتی نگهداری و ارایه کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طر‌ح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره­شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند و هر سه ماه یکبار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین­‌نامه را براساس اطلاعات یادشده، به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری