آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۳/۱۳ هیات وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین­‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌­نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده۱ـ در آیین‌­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌­روند:

الف ـ وجوه اداره ­شده: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت­های دولتی به منظور تحقق اهداف سرمایه­‌گذاری و توسعه فعالیت بخش­ های خصوصی و تعاونی و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این آیین‌­نامه در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با بانک عامل برای واگذارنده اعتبار پیش‌­بینی گردیده است.

ب ـ واگذارنده اعتبار: شرکت‌­های تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با عقد قرارداد عاملیت با بانک عامل وجوه مورد نظر را در اختیار بانک قرار می‌­دهند.

پ -بانک عامل: کلیه بانک‌­ها و موسسات اعتباری که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و یا می­‌شوند.

ت ـ سرمایه­‌گذاری خطرپذیر: سرمایه‌ای که به همراه کمک‌های مدیریتی و مشاوره­ ای در اختیار شرکت‌های دانش بنیان و نوپا قرار داده می‌شود.

ث ـ متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ج ـ گیرنده اعتبار: متقاضی که تأیید مراحل معرفی و تأیید بانک عامل را اخذ و تسهیلات از محل وجوه اداره شده به وی اعطا می‌گردد.

ماده۲ـ سهم هریک از واگذارنده‌های اعتبار موضوع این آیین‌نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش‌بینی شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ آنها و اصلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود.

ماده۳ـ اعتبارات موضوع این آیین‌نامه به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت­افزاری و نرم‌افزاری، صدور کالاها و خدمات فنی و مهندسی، ایجاد کارور (اپراتور)‌های ارایه­‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه زیربخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه‌)های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای اشتغال آفرین و کمک به نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و یارانه سود اختصاص می­یابد.

ماده۴ـ اعتبارات موضوع این آیین‌­نامه توسط واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار  بانک عامل قرار می­گیرد تا به متقاضیان تسهیلات در فعالیت­های موضوع ماده (۳) پرداخت شود.

تبصره ـ قرارداد عاملیت (پس از تصویب در کارگروه) باید به تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برسد.

ماده۵ ـ تصویب ضوابط و اولویت­های پذیرش، سقف تسهیلات به هر طرح، نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، میزان یارانه سود تسهیلات بانکی،
نوع تضمین‌ها و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور است.

تبصره۱ـ در صورت درخواست گیرنده اعتبار طرح‌ها (پروژه‌ها)ی توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر درخصوص تخفیف یا بخشودگی سود تسهیلات و تغییرمدت زمان بازپرداخت، کارگروه تصمیم‌گیری خواهد نمود.

تبصره۲ـ مصوبات کارگروه فوق پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است.

تبصره۳ـ کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد توسط واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.

تبصره۴ـ وظایف دبیرخانه‌ای کارگروه موضوع ماده (۵) در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از ظرفیت­‌های موجود و بدون افزایش سقف پست­های سازمانی انجام می­گیرد.

تبصره۵ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اطلاعات لازم درخصوص اعطای تسهیلات این آیین‌نامه را از طریق وبگاه مربوط برای فعالین این حوزه اطلاع‌رسانی نماید.

ماده۶ـ اقساط (اصل و سود) وصولی بانک عامل بابت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین‌­نامه به حسابی که توسط واگذارنده اعتبار اعلام می­‌شود واریز می­گردد تا به انضمام مانده اعتبار، مجدداً در اهداف موضوع این آیین­نامه مورد استفاده قرار گیرد.

ماده۷ـ واگذارنده اعتبار یا بانک عامل موظفند حساب­‌های مربوط به وجوه اداره شده را در قالب سامانه برخط به صورتی نگهداری و ارایه نمایند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند و هر سه ماه یکبار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را بر اساس اطلاعات یادشده، به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری