آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۷/۷/۱ هیات وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامه­‌های توسعه کشور ـ مصوب  ۱۳۹۵ـ آیین‌­نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامه­‌های توسعه کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.

ب ـ کامیون: وسیله حمل و نقل بار با ظرفیت بیش از (۱۰) تن.

پ ـ ظرفیت: حداکثر وزن مجاز ناخالص حمل (وزن کامیون + وزن محموله) یا وزن مجاز ناخالص ترکیبی (وزن کامیون کشنده + وزن تریلر + وزن محموله) وسیله نقلیه که در کارت مشخصات وسیله نقلیه درج شده است.

ماده ۲ـ کامیون‌های وارداتی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ بیش از سه سال از زمان ساخت آنها نگذشته باشد.

ب ـ از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان خودرو ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب­نامه شماره ۷۴۱۵/ت۵۱۶۸۱هـ   مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ و اصلاحات بعدی آن، برخوردار باشند.

پ ـاز نظر ایمنی، کیفیت و آلایندگی‌های محیط­زیست با استانداردهای روز و اجباری مورد تأیید مراجع ذی­ربط انطباق داشته باشد.

تبصره ـ سازمان موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سایر مشخصات کامیون­های وارداتی، ترکیب و تعداد ناوگان مورد نیاز و ضوابط آنها را با تأیید وزیر راه و شهرسازی اعلام عمومی نماید.

ماده ۳ـ سازمان موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، با هماهنگی دستگاه­های مربوط نسبت به ایجاد سامانه یکپارچه ثبت تقاضا و اعلام نتیجه نهایی آن به متقاضیان اقدام نماید. فرایند اقدام باید به نحوی برنامه­ریزی شود که از زمان ثبت تقاضا تا اعلام نتیجه نهایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط حداکثر یک ماه به طول بینجامد.

ماده ۴ـ واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از بیست و پنج سال گذشته باشد و با ظرفیت حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی می­باشد.

تبصره ۱ـ کامیون مورد اسقاط باید دارای معاینه فنی معتبر در زمان اسقاط باشد.

تبصره ۲ـ به ازای اسقاط هر کامیون موضوع این ماده سود بازرگانی کامیون وارداتی
بیست و پنج درصد (۲۵%) کاهش می­یابد.

ماده ۵ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان) موظف است هر سه ماه یکبار گزارش روند اجرای این آیین­نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری