هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد شماره ۴۷۲۳۵ـ۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ سازمان حـفاظت محیط­ زیست و به اسـتناد تبصره مـاده (۱۴) قـانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ آیین‌­نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­‌نامه اجرایی تبصره ماده (۱۴) قانون هوای پاک

ماده۱ـدر این آیین‌­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون هوای پاک ـ مصوب۱۳۹۶ ـ

ب ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

پ ـ واحدهای آلاینده: کلیه مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی آلاینده موضوع ماده (۱۴) قانون.

ت ـ کارگروه: کارگروه تدوین طرح انتقال واحدهای آلاینده موضوع ماده (۳) این آیین­نامه.

ماده۲ـ سازمان موظف است از طریق بازرسان ادارات کل یا آزمایشگاه­‌های معتمد به صورت دوره­ای از خروجی واحدهای آلاینده­ نمونه‌­برداری کند و در صورت مشاهده هرگونه عدم تطابق با حدود مجاز مصوب، چنانچه تشخیص دهد که کاهش یا از بین بردن آلودگی واحدها فقط از طریق انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید یا تأسیسات یا اماکن آنها به نقاط مناسب ممکن است یا با مشورت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ادامه فعالیت آن واحدها  موجب به خطر افتادن سلامت ساکنان مناطق مسکونی می‌­شود، حداکثر ظرف سه روز کاری نظر خود را به صورت کتبی به واحد مربوط اعلام کند. شیوه­‌نامه تشخیص موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه توسط سازمان تدوین و ابلاغ می­شود.

ماده۳ـ واحد یا واحدهای آلاینده موضوع ماده (۲) این آیین­‌نامه موظفند حداکثر ظرف هفت روز کاری پس از اعلام سازمان، گزارش توجیهی شامل توضیحات تکمیلی یا راهکارهای جایگزین برای رفع آلودگی مربوط را ارایه کنند. سازمان ضمن بررسی گزارش یادشده با دعوت از نماینده واحد مربوط حداکثر ظرف هفت روز کاری، نتیجه بررسی خود را به واحد یا واحدهای مذکور اعلام می­‌کند. چنانچه به تشخیص سازمان، انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولیدی یا تأسیسات یا اماکن آنها ضروری باشد، نظر سازمان همزمان با اعلام به واحد مربوط، به کارگروه تدوین طرح انتقال واحدهای آلاینده ارسال می­‌شود تا کارگروه، طرح انتقال مربوط شامل همه ابعاد موضوع از جمله مکان، زمان و مهلت انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولیدی یا تأسیسات یا اماکن آنها را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تنظیم و ابلاغ کند. پیش‌­نویس طرح یادشده برای طرح در کارگروه، توسط دبیرخانه کارگروه تدوین می­‌شود.

تبصره۱ـ کارگروه به ریاست معاون عمرانی وزارت کشور و عضویت نمایندگان وزارتخانه­‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان و استانداری مربوط تشکیل می‌­شود. دبیرخانه کارگروه در سازمان مستقر است.

تبصره۲ـ کارگروه می‌­تواند وظیفه خود را در مورد گروهی از واحدهای آلاینده به تشخیص خود، به کارگروه استانی به ریاست معاون عمرانی استانداری و عضویت مدیران کل استانی وزارتخانه‌­های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نیرو (مدیران عامل شرکت‌­های آب و فاضلاب شهری و روستایی استان و توزیع نیروی برق استان)، نفت (مدیرمنطقه ذی­ربط شرکت ملی پخش فراورده­های نفتی و مدیرعامل شرکت گاز استان) مدیرکل استانی سازمان، رییس سازمان مدیریت و برنامه­‌ریزی استان و رییس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان واگذار کند.

ماده۴ـ استانداری‌­ها موظفند در چهارچوب مصوبات شورای برنامه­ریزی و توسعه استان و با لحاظ قوانین و مقررات مربوط، ملاحظات آمایش سرزمین و نوع فعالیت­‌های هر دسته از واحدهای موضوع ماده (۱۴) قانون، به منظور جانمایی و شناسایی محل­‌های مناسب انتقال واحدهای مذکور اقدام و فهرست تفصیلی محل­های یادشده را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه به کارگروه پیشنهاد کنند.

ماده۵ ـ وزارتخانه‌­های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند در مورد آن دسته از واحدهای مشمول طرح انتقال که استقرار اولیه و بهره­برداری از آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت گرفته باشد، در صورت تمایل واحدهای مذکور به انتقال به شهرک­‌های صنعتی یا کشاورزی، نسبت به تخصیص زمین و امکانات با اولویت و اعمال حداکثر تسهیلات و مشوق­‌های قانونی اقدام کنند.

تبصره۱ـ به منظور تسهیل اجرای طرح انتقال، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است از محل منابع موضوع ماده (۳۳) قانون، اعتبارات لازم جهت تأمین یارانه سود تسهیلات اعطایی به واحدهای موضوع این ماده را در لوایح بودجه سنواتی پیش­‌بینی کند.

تبصره۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی حسب مورد، از طریق تفاهم با بانک­های عامل و با تأمین اعتبارات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، پرداخت تسهیلات ارزان‌­قیمت یا تسهیلات در قالب وجوه اداره­شده به واحدهای موضوع این ماده را تسهیل کند.

ماده۶ ـ مستنکف از طرح انتقال مصوب کارگروه با حکم مرجع قضایی صالح، به پرداخت جزای نقدی معادل سه درصد (۳%) درآمد سالانه ناخالص همان واحد براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، محکوم می­‌شود.

ماده۷ـ این آیین‌­نامه مانع اجرای سایر مصوبات از جمله ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت­‌های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب­‌نامه شماره ۷۸۹۴۶ /ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ نخواهد بود.

ماده۸ ـ مسئولیت نظارت بر اجرای این آیین­‌نامه بر عهده سازمان است و گزارش عملکرد سالانه آن توسط سازمان به دفتر هیأت دولت ارسال می‌­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری