آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۷ هیات وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۷ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی و نفت و به استناد بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آیین‌­نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‏ کار می‌روند:

الف ـ قانون تنظیم (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ

ب ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

پ ـ تبصره (۱۴): تبصره (۱۴)‌ ماده واحده قانون

ماده۲ـ وزارتخانه­‌های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت­های تابع ذی­ربط تمامی دریافتی­‌های (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) قانون را به شرح زیر با احتساب مفاد بند (ت) این ماده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه‌­داری کل کشور واریز نمایند تا سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس مصارف موضوع جدول تبصره (۱۴) قانون با اولویت پرداخت یارانه نقدی به سازمان هدفمند سازی یارانه­ ها تخصیص دهد:

 

الف ـ سازوکار قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه‌­ها بر حسب نوع نیروگاه­‌ها در سال ۱۳۹۷، بر اساس مفاد بند (پ) ‌ماده (۲) آیین‌­نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۱۲۶۳۷۵/ت۵۴۷۸۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ و اصلاحات بعدی آن می‌­باشد.

ب ـ  

۱ـ هزینه­‌های پیش‌­بینی شده برای تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاه‌­های بخش خصوصی، واردات برق و همچنین هزینه تولید، انتقال و توزیع و فروش آب موضوع ردیف­های پرداختی ( ۹)، (۱۰) و (۱۱) جدول تبصره (۱۴) قانون پس از واریز منابع مربوط به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌­ها نزد خزانه‌­داری کل کشور بابت پرداخت به شرکت­های ذی­ربط، به صورت علی‌­الحساب، تا تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب مربوط واریز می­‌شود.

۲ـ در خصوص ردیف­‌های پرداختی (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) جدول موضوع تبصره (۱۴) قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه­‌ها مکلف است از طریق خزانه­داری کل کشور پس از کسر سهم یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها، هر (۱۵) روز یکبار مبلغ شش‌هزار و دویست و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵۰ر۶) ریال حسب اعلام وزارت نفت به شرکت‌­های تابع آن وزارت بابت هزینه‌­های مندرج در جدول موضوع تبصره مذکور پرداخت نماید.

تبصره ـ به وزارت نفت اجازه داده می­شود از طریق شرکت­های تابع نسبت به پرداخت بخشی از کارمزد فعلی جایگاه­های عرضه فرآورده­های نفتی به روش کارمزد پایه (حق­‌العمل) ‌به هنگام عرضه فرآورده­‌های نفتی اقدام نماید. معادل مبالغ پرداختی از تخصیص اعتبار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­‌های نفتی موضوع ردیف (۳) پرداختی­‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور کسر می‌­شود.

۳ـ سازوکار پرداخت علی‌­الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌­های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران در چهارچوب تفاهم‌­نامه‌­ای که به امضای وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور می­‌رسد، تعیین می­‌شود.

۴ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌­ها از طریق خزانه‌­داری کل کشور مکلف است اعتبار ردیف­­‌های پرداختی (۱) و (۸) جدول تبصره (۱۴) قانون را پس از واریز منابع مربوط و با رعایت بند (ث) این ماده به صورت علی­‌الحساب، تا تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه­‌داری کل کشور واریز نماید. عدم پرداخت به موقع حقوق دولتی مانع پیگیری و وصول سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود. شیوه نامه اجرایی این بند توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی و نفت و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می­‌شود.

۵ ـ به استناد بند (۱۱۰) تغییرات قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مبلغ سی و دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۲) ریال از عوارض فرآورده‌­های نفتی سهم شهرداری­‌ها و دهیاری‌­ها به مصارف هدفمندی اختصاص می­‌یابد.

۶ ـ منابع دریافتی بابت حق انشعاب آب و برق و گاز جزو درآمد شرکت­‌های دریافت­‌کننده محسوب نشده و مشمول منابع ردیف‌­های (۲)، (۳) و (۴) جدول این ماده نمی‌­شود.

پ ـ در اجرای بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه، وزارتخانه‌­های نفت و نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین­‌نامه، تمامی گردش مالی و حساب­‌های ریالی و ارزی شرکت­های دولتی مشمول این آیین‌­نامه را از مبادی اولیه وصول  صرفاً از طریق حساب‌­های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. همچنین بانک مذکور مکلف است تا بانک‌­های عامل را موظف به مسدود نمودن سایر حساب­‌های شرکت‌­های مذکور نماید.

ت ـ در صورت افزایش منابع حاصل از فروش فرآورده­‌های نفتی، کل دریافتی ها تا مبلغ یکصد و ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۱۰) ریال، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه­‌ها واریز می­‌شود.

ث ـ به استناد جز (۵) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها نسبت به جابجایی هر یک از ردیف­‌های مصارف موضوع جدول تبصره (۱۴) به استثنای ردیف­‌های (۹)، (۱۰) و (۱۱) تا سقف ده درصد (۱۰%) اقدام نماید.

ج ـ پرداخت عوارض موضوع یک درصد (۱%) عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ بر عهده شرکت­‌های آلاینده می‌­باشد.

ماده۳ـ مصارف هدفمندی یارانه‌ها با اعمال جزء (۵) تبصره (۱۴) قانون و بند (ث) ماده (۲) این آیین­‌نامه، عبارتند از:

الف ـ تا مبلغ چهارصد و پانزده هزار میلیارد  (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۱۵)  ریال پرداخت نقدی

ب ـ تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد  (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰) ریال پرداخت نقدی برای کمک به کاهش فقر مطلق

پ ـ تا مبلغ سی و هفت هزار میلیارد  (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۷)  ریال بابت سلامت موضوع ماده (۴۶) قانون تنظیم (۲)

ت ـ تا مبلغ سی و سه هزار میلیارد  (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۳) ریال بابت خرید تضمینی گندم و یارانه نان

تبصره۱ـ  به شرکت­های ملی پالایش و پخش فرآورده‌­های نفتی ایران و ملی گاز ایران اجازه داده می­‌شود ارقام زیر را از طریق گشایش اعتبار اسنادی به خزانه­‌داری کل کشور به شرح زیر پرداخت نمایند:

الف ـ سرجمع سهم هدفمندی شرکت­‌های مذکور معادل چهارصد و چهل هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۴۰) ریال

ب ـ جابه­جایی ده درصد (۱۰%) تخصیص بودجه شرکت­‌های تابع وزارت نفت موضوع تبصره (۱۴) قانون معادل شانزده هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۶) ریال

پ ـ پرداخت علی­‌الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌­های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده­‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران معادل نود هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰) ریال

تبصره۲ـ در صورت افزایش منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌­های نفتی، تا سقف یکصد و ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۱۰) ریال صرف مصارف زیر می‌­شود:

الف ـ افزایش یارانه سلامت موضوع ردیف (۳) مصارف هدفمندی حداکثر تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷) ریال

ب ـ اختصاص حداکثر تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال در ردیف جدید به موضوع تولید و اشتغال

پ ـ اجرای قانون حمایت از معلولان توسط سازمان بهزیستی کشور حداکثر تا مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال

ت ـ کمک به حق بیمه قالی­بافان حداکثر تا پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال

ث ـ باقیمانده مبلغ حداکثر تا مبلغ پنجاه هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۵۰) ریال برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی موضوع ردیف (۱) مصارف هدفمندی یارانه‌ها

تبصره۳ـ منابع موضوع کمک به تولید و اشتغال این آیین‌­نامه در چهارچوب ضوابط تبصره (۱۸) قانون اعمال و هزینه خواهد شد.

ماده۴ـ در اجرای ماده (۷۹) قانون برنامه ششم توسعه تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰) ریال صرف کاهش فقر مطلق می‌­شود. شیوه­‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می­‌شود.

ماده۵ ـ در راستای شناسایی و رتبه‌بندی خانوارها، دستگاه‌های اجرایی زیر موظفند کلیه داده‌های موردنیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطابق جدول زیر به صورت یکجا، تجمیعی و برخط در اختیار وزارت مذکور قرار دهند و آن را بروزرسانی نمایند:

 

ماده۶ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک‌ بالای درآمدی خانوارها به استثنای روستاییان و عشایر اقدام نماید. این خانوارها می‌توانند ضمن اعلام رضایت از دسترسی وزارت یاد شده به کلیه اطلاعات بانکی و ارایه اطلاعات و مستندات لازم، نسبت به قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل اعتراض نمایند. وزارت مذکور مکلف است پس از بررسی مستندات ارایه‌شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را به سازمان اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود و همچنین نتایج به کلیه معترضین اعلام خواهد شد.

ماده۷ـ موالید جدید صرفا با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

ماده۸ ـ به منظور اجرای ماده (۴۶) قانون تنظیم (۲)، تا مبلغ سی و هفت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۷) ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌‏گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‏‌های وابسته به آن وزارت، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب‌العلاج  و خاص هزینه نموده و گزارش عملکرد مربوط را به صورت ماهیانه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌­ها ارایه نماید.

ماده۹ـ تا مبلغ سی و سه هزار میلیارد ریال (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۳)  به یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری