آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۷ دی ۱۳۹۳ هیات وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۷/ ۱۰/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت کشور با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نیرو، نفت و راه و شهرسازی و به استناد ماده (۱۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ و اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱

ب- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.

پ- مزار شهید: محل دفن پیکر مطهر شهید معلوم الجسد و گمنام و سنگ یادبود شهید مفقودالجسد.

ت- گلزار شهدا: محلی که مشتمل بر وجود یک یا تعدادی از مزار شهید می‌باشد.

ث- یادمان شهدا: کلیه فضاها، ساختمان‌ها، معماری آثار حجمی و نقوش برجسته مرتبط با شهیدان و مفاهیم ایثار و شهادت که طراحی و در گلزار شهدا و یا در جوار آن اجراء می‌گردد.

ج- ساخت و ساماندهی گلزار شهدا: اقداماتی که در ارتباط با فضاسازی، بهسازی و زیباسازی گلزار شهدا طراحی و اجراء می‌شود.

چ- نگهداری گلزار و یادمان شهدا: اقداماتی که در ارتباط با حفظ، حراست، نظافت و مرمت مستمر گلزار و یادمان شهدا اجراء می‌شود.

ه- دستگاه‌های مشمول: وزارتخانه‌های کشور، نیرو، نفت و راه‌و شهرسازی.

ماده ۲- وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند حسب مورد هزینه خدمات مربوط به آبرسانی، برق‌رسانی و گازرسانی از جمله انشعاب موارد یاد شده در کلیه گلزارها و یادمان شهداء را تأمین نمایند.

تبصره- هزینه‌های آب، برق و گاز مصرفی گلزارها و یادمان شهداء در مکانهایی که تحت پوشش شهرداری‌ها و سازمان‌های اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیستند، رایگان است.

ماده ۳- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به احداث و بهسازی جاده‌های مواصلاتی مناسب و تأمین هزینه‌های خدمات مربوط و تهیه و نصب تابلوهای راهنمای گلزارها و یادمان شهداء در مناطق مختلف کشور اقدام نماید.

ماده ۴- وزارت کشور موظف است نسبت به تأمین هزینه‌ و اجرای خدمات مربوط به نگهداری گلزارها و یادمان شهداء از طریق شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوط اقدام نماید.

ماده ۵- هرگونه جابجایی قبور و دفن افراد غیرشهید یا تغییر کاربری و اجرای هرگونه طرح ساماندهی در قطعات و حریم گلزار شهداء با موافقت بنیاد امکانپذیر است.

ماده ۶- بنیاد موظف است نسبت به ساخت و ساماندهی گلزارها و یادمان شهدا اقدام نماید.

ماده ۷- دستگاه‌های مشمول مکلفند اعتبارات موردنیاز برای اجرای این آیین‌نامه را با هماهنگی بنیاد جهت پیش‌بینی در لوایح بودجه سالانه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نمایند و سازمان یاد شده مکلف است اعتبار مربوط را در ردیف اعتباری دستگاه‌های مشمول منظور و پرداخت نماید.

ماده ۸- به منظور پیگیری و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین‌ دستگاههای ذی‌ربط جهت اجرای مناسب این آیین‌نامه کارگروه ساماندهی گلزار شهدا در مراکز استان‌ها با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- معاون امور عمرانی استاندار (رئیس)

ب- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان (دبیر)

پ- رئیس واحد استانی وزارت نیرو

ت- رئیس واحد استانی وزارت نفت

ث- رئیس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی

ج- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

چ- نماینده ستاد کل نیروهای مسلح در استان

ح- مدیرکل بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان

تبصره ۱- دبیرخانه کارگروه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مستقر می‌باشد.

تبصره ۲- جلسات کارگروه هر سه ماه یکبار با دستور جلسه مشخص برای بررسی وضعیت گلزارها و اتخاذ تدابیر لازم در رابطه با مسایل و مشکلات مربوط تشکیل می‌گردد.

تبصره ۳- در صورت لزوم از سایر سازمانهای دولتی و غیردولتی و همچنین اشخاص صاحب نظر برای شرکت در جلسات مزبور دعوت خواهد شد.

تبصره ۴- رئیس کارگروه موظف است گزارش عملکرد کارگروه را به طور سالانه تهیه و به وزارت کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نماید.