آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۵/۱/۱۸ هیأت وزیران

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ واحدهای تولیدی: کلیه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی دارای مجوز از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سایر مراجع ذی‌ربط قانونی.

ب ـ شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات: کلیه شرکتهای عرضه‌کننده برق، گاز، خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات.

پ ـ شرایط خارج از کنترل مدیریتی (فورس ماژور): عواملی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه و سایر شرایط آب و هوایی آسیب­رسان، جنگ داخلی، حمله دشمن خارجی، اعتصاب، شورش و حریق.

ت ـ بدهی معوق: بدهی­ که از تاریخ سررسید آن، سه ماه گذشته باشد.

ماده۲ـ کلیه شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات موظفند متن قراردادهای تأمین خدمات به واحدهای تولیدی را به گونه‌ای تنظیم نمایند تا تأمین خدمات وفق مفاد قرارداد در تمام دوره قرارداد تداوم یابد.

تبصره۱ـ وجه ‌التزام، جایگزینی خدمات و چگونگی جبران خسارت وارده به واحدهای تولیدی، در صورت قطع خدمات، باید در متن قرارداد پیش‌بینی شود.

تبصره۲ـ پوشش خسارت مربوط به هزینه‌های عملیات جاری واحدهای تولیدی در مدت قطع خدمات، باید در قرارداد پیش‌بینی و برآورد و نحوه جبران خسارت مازاد بر هزینه‌های جاری در صورت ارایه خدمات مطمئن‌تر نیز در قرارداد لحاظ گردد.

تبصره۳ـ درصورتی که برای تأمین خدمات در دوره قرارداد، نیاز به تعدیل قیمت خدمات باشد، قیمت­های جدید حسب مورد با پیشنهاد دستگاه­های اجرایی طرف عرضه و تصویب هیأت وزیران قابل اعمال در قراردادها خواهد بود.

تبصره۴ـ در صـورت درخواست واحدهـای تـولیـدی، شرکت­های ارایه‌دهنده خدمات موظفند قراردادهای جاری تأمین خدمات را در چارچوب مفاد این آیین­نامه اصلاح نمایند.

ماده۳ـ قطع خدمات واحدهای تولیدی در شرایط غیر اضطراری و پیش‌بینی شده در قرارداد مجاز نمی­باشد.

تبصره۱ـ برای برق در خطوط (۲۰) و (۳۳) کیلوولت و برای گاز در خطوط با فشار (۶۰) PSI و پایین‌تر، اولویت‌بندی قطع ملاک عمل نمی‌باشد.

تبصره۲ـ در شرایط غیر اضطراری و پیش‌بینی شده در قرارداد، شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات، قطع خدمات واحدهای تولیدی را به اطلاع استانداری و دستگاه­های استانی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی می‌رسانند. استانداری‌ها نیز شورای تأمین استان را برای رعایت تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکیل داده و تصمیمات شورای تأمین را ابلاغ می‌نمایند.

ماده۴ـ چنانچه در شرایط عادی خدمات واحدهای تولیدی قطع شود، شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات موظفند براساس قراردادهای منعقده نسبت به جبران خسارت برابر ماده (۲) این آیین‌نامه اقدام نمایند.

تبصره۱ـ برای مواردی که قطع و یا کاهش ارایه خدمات قابل برنامه‌ریزی می‌باشد، شرکت ارایه‌دهنده خدمات موظف است حداقل (۲۴) ساعت قبل از اعمال محدودیت یا قطع خدمات، مراتب را به مشترکین تولیدی اعلام نماید.

تبصره۲ـ پرداخت خسارت به شرکت‌ها منوط به عدم وجود بدهی معوق به شرکت ارایه کننده خدمات است.

ماده۵ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکت­های ارایه‌دهنده خدمات، ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی خواهد نمود.

ماده۶ ـ شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات می‌توانند برای ایفای تمام یا بخشی از تعهدات خود ناشی از اجرای این آیین‌نامه، نسبت به بیمه تأمین خدمات موضوع این آیین‌نامه اقدام نمایند.

ماده۷ ـ واحدهای تولیدی که به لحاظ آسیب‌پذیری تجهیزات و یا مسایل ایمنی ناشی از قطع خدمات متحمل خسارت زیاد می‌شوند، موظفند مراتب را با ذکر موارد آسیب و حداقل خدماتی که باید دریافت نمایند، به شرکتهای ارایه دهنده خدمات قبلاً اعلام نموده و یا در مفاد قرارداد فیمابین ذکر نمایند.

ماده۸ ـ واحدهای تولیدی که مشمول دریافت خسارت می‌شوند، در صورتی که بدهی به شرکت ارایه‌دهنده خدمات داشته باشند، به میزان بدهی از خسارت آن واحد کسر می‌گردد.