آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب جلسه ۱۳۹۶/۱/۲۷ هیئت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۱/۱۳۹۶ به پیشنهاد شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره­ های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ­ها و به استناد ماده (۷) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره­ های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه­ها و مراکز آموزش ­عالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین­ نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­ روند:

الف ـ سازمان: سازمان سنجش و آموزش کشور.

ب ـ قانون: قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره­های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه­ها و مراکز آموزش­ عالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴.

پ: شورا: شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ­های تحصیلات تکمیلی.

ت ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره­های تحصیلات تکمیلی.

ماده۲ـ جلسات شورا با حضور حداقل (۵) عضو صاحب رأی تشکیل و رسمیت می­ یابد و تصمیمات آن بر اساس رأی موافق حداقل (۴) عضو صاحب رأی معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره۱ـ دبیرخانه شورا در سازمان تشکیل و مستقر می­ گردد.

تبصره۲ـ جلسات شورا هر سه ماه یکبار با دعوت دبیر تشکیل می­ گردد. در صورت ضرورت با درخواست حداقل (۳) عضو (صاحب رأی) جلسات فوق ­العاده با دعوت دبیر تشکیل می شود.

تبصره۳ـ موضوعات برای طرح در شورا جمع بندی و توسط دبیر مطرح می­ گردد.

تبصره۴ـ ابلاغ مصوبات شورا و پیگیری اجرای آن بر عهده دبیر می­ باشد.

ماده۳ـ در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون، شورا می­ تواند برای بررسی­ های علمی، فنی و آماری لازم در مورد مأموریت­ های محوله علاوه بر کارگروه های (علوم)، (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و (دانشگاه­ها و مؤسسات غیردولتی) نسبت به تشکیل کارگروه­ های تخصصی دیگر اقدام نماید.

تبصره۱ـ هر کارگروه با حداقل (۳) و حداکثر (۷) عضو با حداقل مرتبه استادیاری تشکیل می­ گردد.

تبصره۲ـ در هر کارگروه نماینده تام ­الاختیار دانشگاه آزاد اسلامی حضور دارد.

تبصره۳ـ جلسات کارگروه ­ها با حضور سه پنجم اعضا رسمیت می­ یابد و تصمیمات با رأی اکثریت مطلق حاضران معتبر است.

تبصره۴ـ اعضا و رییس کارگروه تخصصی پس از تصویب در شورا با حکم رییس شورا منصوب می ­شوند.

تبصره۵ ـ چگونگی اداره کارگروه­ها به موجب شیوه­ نامه­ ای است که در کارگروه تهیه و به تصویب شورا می­ رسد.

ماده۴ـ در اجرای ماده (۳) قانون، راهکارهای اجرایی تحقق وظایف شورا در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی کشور اعم از دولتی و غیردولتی در مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری ناپیوسته و دکتری تخصصی (PHD) عبارت است از:

الف ـ تصویب شیوه­نامه اجرایی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.

ب ـ تصویب عناوین و تعیین ضرایب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصیلی.

پ ـ نظارت بر حسن اجرای فرآیند سنجش و پذیرش و اعلام نتیجه پذیرفته ­شدگان.

ت ـ تعیین حدنصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش.

ث ـ تصویب دروس آزمون متمرکز مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در هر یک از رشته ­های تحصیلات تکمیلی و تعیین ضرایب آنها.

ج ـ تعیین تعداد دفعات برگزاری آزمون متمرکز در هر سال و مدت اعتبار آن.

چ ـ تصویب معیارهای اختصاصی در خصوص رشته ­های خاص.

ح ـ تصمیم­ گیری در خصوص سایر موضوعات ارجاعی از سوی رییس شورا.

ماده۵ ـ در اجرای تبصره (۴) ماده (۵) قانون، در صورت اضافه یا تعدیل (حداکثر (۱۰) درصد) معیارهای موجود در ماده (۵)، باید حداقل یکسال قبل از طریق سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام عمومی گردد.

تبصره ـ عناوین مواد و رشته­های امتحانی باید حداقل یکسال قبل از طریق سازمان اطلاع­ رسانی شود.

ماده۶ ـ وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند در چارچوب آمایش آموزش­ عالی کشور با رعایت سایر قوانین و مقررات، سالانه نسبت به تعیین سقف ظرفیت مجاز پذیرش دانشجو برای تمام رشته محل­های مورد تأیید شورای گسترش خود اقدام نمایند. قوانین پذیرش و ظرفیت سهمیه­ های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره­ های تحصیلات تکمیلی کماکان به قوت خود باقی است.

ماده۷ـ کلیه دانشگاه ­ها و مراکز آموزش ­عالی دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه پذیرش به منظور انطباق با مصوبات شورا هماهنگی لازم را با دبیرخانه انجام دهند.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری