آیین نامه اجرایی ماده ۶۴ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۵/۲/۵ هیات وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۵/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (۲) ماده (۶۴) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹۱ـ آیین‌ نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین­ نامه اجرایی ماده (۶۴) قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

ب ـ دستگاه‌های مشمول: دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹

پ ـ ایثارگران: شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده.

ت ـ اسناد و آثار: اصل هرگونه اثر و سند فرهنگی، هنری، تاریخی، علمی مکتوب و غیر مکتوب متعلق به ایثارگران اعم از دیداری، شنیداری، نوشتاری، غیر نوشتاری، مضبوط، الکترونیکی و آثار موزه‌ای و حجمی.

ماده۲ـ جمع‌آوری اسناد و آثار از ایثارگران و یا خانواده‌های آنان، صرفاً توسط و از طریق بنیاد انجام خواهد شد و دستگاه‌های مشمول موظف به همکاری و هماهنگی با بنیاد می‌باشند. دستگاه‌های مشمول موظفند اصل اسناد و آثار را که قبلاً گردآوری شده است، به بنیاد تحویل دهند.

ماده۳ـ بنیاد موظف است طبق استانداردهای ابلاغی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران نسبت به نمایه‌سازی و فهرست‌نویسی و تشکیل بانک جامع اطلاع‌رسانی اسناد و آثار ایثارگران اقدام و استانداردهای لازم را برای حفاظت و نگهداری اسناد و آثار ایثارگران فراهم و رعایت نماید.

ماده۴ـ اسناد و پرونده‌های دولتی از شمول این آیین‌نامه مستثنی هستند.

ماده۵ ـ اسناد و آثار با رعایت اصول طبقه‌بندی جمع‌آوری، نگهداری و مستندسازی خواهند شد و در صورت انتشار اسناد و آثار، رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان آن الزامی است.