استحقاق زوجه ی غیر مدخوله به نصف مهر؛ تنها در صورت وقوع طلاق 

به موجب ماده 1092 قانون مدنی اگر شوهر قبل از نزدیکی زنش رو طلاق بده فقط نصف مهریه به زن تعلق میگیره 

 

حالا سوالی که پیش میاد اینه که اگر زوجه ی باکره (غیر مدخولهپیش از نزدیکی مهریه ش رو از شوهر مطالبه کنه هم تنها مستحق نصف مهریه است؟ 

باید توجه داشت که به موجب ماده 1082 قانون مدنی زن به محض عقد نکاح مالک تمام مهر میشه و حکمی که در سطرهای قبل گفتیم یک استثنا هستبنابراین اگرچه زوجه ی غیر مدخوله در صورت طلاق، مستحق نصف مهریه است اما این حکم منحصر به همین حالتهیعنی زمانی که طلاق واقع میشه  

پس تا پیش از اون زوجه میتونه تمام مهریه رو مطالبه کنه 

حتی اگر زوج قصد داشته باشه که زوجه رو طلاق بده باز هم تا زمانی که طلاق واقع نشده زن مالک تمام مهر محسوب میشه  

پس مثلاً اگر زوجه تمام مهریه رو در جریان رسیدگی به پرونده ی طلاق دریافت کنه و قبل از وقوع طلاق، زوج فوت کنه، ورثه ی زوج هیچ حقی نسبت به نصف مهریه ندارند  

در صورتی که اگر پیش از فوت طلاق واقع میشد نصف مهریه باید به ورثه ی زوج برگردونده میشد 

مطلب مرتبط :  انواع مهریه