نمونه وکالت نامه ها - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

نمونه وکالت نامه ها

نمونه وکالت نامه ها

نمونه وکالت نامه جامع – تام الاختیار و بلاعزل زوجه برای گرفتن طلاق، اخذ حضانت فرزند و بخشش مهریه و نفقه

توسط |2021-05-08T23:50:23+04:30ژانویه 9th, 2021|دسته بندی ها: نمونه وکالت نامه ها|

  موکل : آقای  ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد ................... ...

نمونه وکالت نامه جامع – تام الاختیار و بلاعزل زوجه برای گرفتن طلاق، بخشش مهریه و نفقه (بدون حضانت فرزند)

توسط |2021-01-14T15:34:02+03:30ژانویه 9th, 2021|دسته بندی ها: نمونه وکالت نامه ها|

موکل : آقای  ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره ...

نمونه وکالت نامه جامع – تام الاختیار و بلاعزل زوجه برای گرفتن طلاق، اخذ مهریه و نفقه (بدون حضانت فرزند)

توسط |2021-05-08T23:53:00+04:30ژانویه 9th, 2021|دسته بندی ها: نمونه وکالت نامه ها|

  موکل : آقای  ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد ................... ...

نمونه وکالت نامه جامع – تام الاختیار و بلاعزل زوجه برای گرفتن طلاق، اخذ مهریه، نفقه و حضانت فرزند

توسط |2021-01-14T15:34:22+03:30ژانویه 9th, 2021|دسته بندی ها: نمونه وکالت نامه ها|

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... ...

نمونه وکالت نامه درطلاق (موکل از وکیل)

توسط |2021-01-14T15:34:55+03:30ژانویه 9th, 2021|دسته بندی ها: نمونه وکالت نامه ها|

وکالت درطلاق (موکل از وکیل) موکل :………………. فرزند ……….. بشناسنامه  شماره ………….. صادره از ……..  متولد …….. شمسی وکیل : ………………… فرزند ………….. بشناسنامه شما ...

بازگشت به بالا