تمکین عام و خاص - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

تمکین عام و خاص

خانه/تمکین عام و خاص

تمکین عام و خاص

تمکین به چه معناست

توسط |2021-01-09T09:49:25+03:30ژانویه 6th, 2021|دسته بندی ها: تمکین عام و خاص|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

این واژه یعنی زن موظف به برآوردن نیازهای زناشویی است. به این مساله تمکین خاص میگویند و البته تمکین عام نیز مطرح است که به معنای حضور زن در سر زندگی اش ...

شرایط تمکین

توسط |2021-01-09T10:25:35+03:30دسامبر 22nd, 2020|دسته بندی ها: تمکین عام و خاص|

تمکین از نظر قانونی و حقوقی دارای مشخصاتی است که در قسمت زیر آنرا برایتان به صورت کامل توضیح میدهیم. در حقوق خانواده صحبت از قانون تا زمانیکه محبت و ع ...

تمکین

توسط |2021-03-14T12:29:07+03:30دسامبر 20th, 2020|دسته بندی ها: تمکین عام و خاص|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

این واژه یعنی زن موظف به برآوردن نیازهای زناشویی است. به این مساله تمکین خاص میگویند و البته تمکین عام نیز مطرح است که به معنای حضور زن در سر زندگی اش ...

بازگشت به بالا