تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۹۵۲


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با لحاظ اینکه بازداشت قید شده در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ به صورت«دستور قضائی» است که به لحاظ تخلف از حکم دادگاه از سوی دادگاهی که حکم حضانت زیر نظر آن اجرا می‌شود، صادر می‌گردد و از شمول رفتارهای( موضوعات و تعاریف مجرمانه) که علی‌الاصول رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری است، خارج می‌باشد بنابراین در فرض سؤال که شاکی در موارد مذکور در ماده ۴۰ قانون فوق‌الذکر با اعلام شکایت تقاضای اجرای مقررات این ماده(صدور دستور بازداشت مستنکف از اجرای حکم حضانت) را از دادسرا(بازپرس) نموده است؛ به لحاظ فقدان جنبه جزائی، بازپرس باید نسبت به صدور قرار منع تعقیب(وفق ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) اقدام و شاکی را به دادگاه صادرکننده حکم حضانت دلالت نماید.