دعاوی ثبتی - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

دعاوی ثبتی

خانه/دعاوی ثبتی

دعاوی ثبتی
انواع دعاوی ثبتی
دعاوی ثبتی چیست

ذینفع دعوی تغییر نام

توسط |2022-04-29T17:32:05+04:30آوریل 29th, 2022|دسته بندی ها: ثبت احوال, دعاوی حقوقی: آراء دادگاه ها|

پیام: ذینفع در طرح دعوی تغییر نام، خود شخص است و دادخواست ولی قهری در این خصوص پذیرفته نمی شود. رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای الف. ز. با ولایت آق ...

مرجع رسیدگی به تقسیم ترکه غیرمنقول دارای سابقه ثبتی

توسط |2022-04-28T17:20:25+04:30آوریل 28th, 2022|دسته بندی ها: دعاوی ثبتی: آراء دادگاه ها, دعاوی حقوقی: آراء دادگاه ها|

پیام: تقسیم ترکه حتی در صورت منحصر بودن به یک یا چند مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی باید در دادگاه به عمل آید و از صلاحیت واحد ثبتی خارج است. رأی دادگا ...

خوانده دعوای صدور صورت‌مجلس تفکیکی اصلاحی

توسط |2022-04-26T13:36:43+04:30آوریل 26th, 2022|دسته بندی ها: دعاوی ثبتی: آراء دادگاه ها|

پیام: در دعوی اخذ صورت مجلس تفکیکی اصلاحی، با توجه به این که مرجع صدور آن، مرجع ثبتی است، مرجع مذکور می بایست طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیر اینصورت قرار ...

مهلت درخواست ابطال عملیات ثبتی

توسط |2022-04-22T16:53:46+04:30آوریل 22nd, 2022|دسته بندی ها: دعاوی ثبتی: آراء دادگاه ها|

پیام: مهلت درخواست ابطال عملیات ثبتی تا قبل از پایان این عملیات و صدور سند مالکیت است، بنابراین پس از خاتمه عملیات و صدور سند مالکیت، دعوای مذکور مسمو ...

بازگشت به بالا