دعاوی ثبتی: آراء دادگاه ها - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

دعاوی ثبتی: آراء دادگاه ها

خانه/دعاوی ثبتی/نمونه آراء دعاوی ثبتی/دعاوی ثبتی: آراء دادگاه ها

دعاوی ثبتی: آراء دادگاه ها

مرجع رسیدگی به تقسیم ترکه غیرمنقول دارای سابقه ثبتی

توسط |2022-04-28T17:20:25+04:30آوریل 28th, 2022|دسته بندی ها: دعاوی ثبتی: آراء دادگاه ها, دعاوی حقوقی: آراء دادگاه ها|

پیام: تقسیم ترکه حتی در صورت منحصر بودن به یک یا چند مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی باید در دادگاه به عمل آید و از صلاحیت واحد ثبتی خارج است. رأی دادگا ...

خوانده دعوای صدور صورت‌مجلس تفکیکی اصلاحی

توسط |2022-04-26T13:36:43+04:30آوریل 26th, 2022|دسته بندی ها: دعاوی ثبتی: آراء دادگاه ها|

پیام: در دعوی اخذ صورت مجلس تفکیکی اصلاحی، با توجه به این که مرجع صدور آن، مرجع ثبتی است، مرجع مذکور می بایست طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیر اینصورت قرار ...

مهلت درخواست ابطال عملیات ثبتی

توسط |2022-04-22T16:53:46+04:30آوریل 22nd, 2022|دسته بندی ها: دعاوی ثبتی: آراء دادگاه ها|

پیام: مهلت درخواست ابطال عملیات ثبتی تا قبل از پایان این عملیات و صدور سند مالکیت است، بنابراین پس از خاتمه عملیات و صدور سند مالکیت، دعوای مذکور مسمو ...

بازگشت به بالا