دعاوی حقوقی - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

دعاوی حقوقی

خانه/دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی
دعاوی حقوقی چیست مطالعات هشتم
دعاوی حقوقی چیست
تفاوت دعاوی کیفری و حقوقی
تفاوت دعاوی کیفری و حقوقی مطالعات هشتم

مطالبه خسارت توقف اتوبوس در تعمیرگاه

توسط |2022-04-29T17:50:38+04:30آوریل 29th, 2022|دسته بندی ها: دعاوی حقوقی: آراء دادگاه ها|

پیام: خسارت توقف (خواب) اتوبوس، به علت تعلل در تعمیرات از سوی نمایندگی، قابل مطالبه است. رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان آقای الف. ب.ب. به طرف ...

درخواست ابطال صورت‌جلسه به دلیل عدم صلاحیت مدیران

توسط |2022-04-29T17:42:29+04:30آوریل 29th, 2022|دسته بندی ها: دعاوی حقوقی: آراء دادگاه ها, شرکت های تجاری|

پیام: در صورتی که مستند درخواست ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه و سهام سهامداران، عدم صلاحیت اعضای هیات مدیره باشد، رسیدگی به دعوی ابطال صورت جلسه، متوق ...

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از شخص حقوقی

توسط |2022-04-29T17:39:23+04:30آوریل 29th, 2022|دسته بندی ها: دعاوی حقوقی: آراء دادگاه ها, شرکت های تجاری|

پیام: در صورتی که مدیون شخص حقوقی باشد، تمکن وی از ادای دین محرز است و نیازی به بررسی ندارد؛ بنابراین شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محقق است. رأی دادگا ...

تعیین وجه التزام غیرمتعارف

توسط |2022-04-29T17:35:31+04:30آوریل 29th, 2022|دسته بندی ها: دعاوی حقوقی: آراء دادگاه ها|

پیام: تعیین وجه التزام قراردادی ولو آنکه مبلغ آن بیش از عرف و رویه معمول در قراردادها باشد، نافذ بوده و مخالف با نظم عمومی نیست؛ لیکن دادگاه می تواند ...

ذینفع دعوی تغییر نام

توسط |2022-04-29T17:32:05+04:30آوریل 29th, 2022|دسته بندی ها: ثبت احوال, دعاوی حقوقی: آراء دادگاه ها|

پیام: ذینفع در طرح دعوی تغییر نام، خود شخص است و دادخواست ولی قهری در این خصوص پذیرفته نمی شود. رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای الف. ز. با ولایت آق ...

مطالبه طلب به طرفیت وراث متوفی

توسط |2022-04-29T17:30:09+04:30آوریل 29th, 2022|دسته بندی ها: دعاوی حقوقی: آراء دادگاه ها|

پیام: در مطالبه طلب به طرفیت وراث متوفی، باید نام تک تک وراث حسب گواهی انحصار وراثت در ستون خوانده ذکر شود و در صورت درج عنوان کلی وراث مرحوم... به عن ...

مرجع صالح در رسیدگی به اختلافات در مورد چاه های آب فاقد پروانه

توسط |2022-04-29T17:25:42+04:30آوریل 29th, 2022|دسته بندی ها: دعاوی حقوقی: آراء دادگاه ها|

پیام: رسیدگی به اختلافات و تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی قرار دارد. رأی دادگاه بدوی د ...

خوانده دعوی مطالبه دیه از راننده متوفی

توسط |2022-04-29T17:18:29+04:30آوریل 29th, 2022|دسته بندی ها: دعاوی حقوقی: آراء دادگاه ها|

پیام: در صورت فوت راننده مقصر در حوادث رانندگی، دعوای مطالبه دیه از طرف ثالث باید به طرفیت وراث راننده (متوفی) و نه شرکت بیمه طرح شود. زیرا شرکت بیمه ...

بازگشت به بالا