اسناد تجاری(چک و سفته) - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

اسناد تجاری(چک و سفته)

خانه/دعاوی حقوقی/خدمات دعاوی حقوقی/اسناد تجاری(چک و سفته)

اسناد تجاری چک و سفته

درخواست ابطال اوراق مشارکت

توسط |2022-04-28T17:12:48+04:30آوریل 28th, 2022|دسته بندی ها: اسناد تجاری(چک و سفته), دعاوی حقوقی: آراء دادگاه ها|

پیام: اوراق مشارکت از مصادیق اسناد در وجه حامل بوده و قابل ابطال است. رأی دادگاه بدوی شماره پرونده: 9309982160100607 شماره دادنامه: 9309972160100905 ت ...

نحوه تحقق ظهرنویسی چک

توسط |2022-04-26T13:43:14+04:30آوریل 26th, 2022|دسته بندی ها: اسناد تجاری(چک و سفته), دعاوی حقوقی: آراء دادگاه ها|

پیام: ظهرنویسی چک با امضاء ظهرنویس محقق می شود و امضاء ظهر چک جهت ظهرنویسی موضوعیت دارد؛ بنابراین ظهرنویسی به موجب حروف، علامت اختصاری و ... محقق نمی ...

بازگشت به بالا