شرکت های تجاری - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

شرکت های تجاری

خدمات حقوقی شرکت های تجاری

درخواست ابطال صورت‌جلسه به دلیل عدم صلاحیت مدیران

توسط |2022-04-29T17:42:29+04:30آوریل 29th, 2022|دسته بندی ها: دعاوی حقوقی: آراء دادگاه ها, شرکت های تجاری|

پیام: در صورتی که مستند درخواست ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه و سهام سهامداران، عدم صلاحیت اعضای هیات مدیره باشد، رسیدگی به دعوی ابطال صورت جلسه، متوق ...

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از شخص حقوقی

توسط |2022-04-29T17:39:23+04:30آوریل 29th, 2022|دسته بندی ها: دعاوی حقوقی: آراء دادگاه ها, شرکت های تجاری|

پیام: در صورتی که مدیون شخص حقوقی باشد، تمکن وی از ادای دین محرز است و نیازی به بررسی ندارد؛ بنابراین شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محقق است. رأی دادگا ...

تقاضای اعسار از جانب مدیرعامل شرکت تجاری

توسط |2022-04-28T16:51:55+04:30آوریل 28th, 2022|دسته بندی ها: دعاوی حقوقی: آراء دادگاه ها, شرکت های تجاری|

پیام: صرف تصدی به مدیریت عاملی شرکت تجاری موجب تاجر شناخته شدن مدیرعامل نیست؛ بنابراین دعوی اعسار وی در صورت بودن شرایط پذیرفته می شود. رأی دادگاه بدو ...

درخواست اعسار اعضای هیات مدیره

توسط |2022-04-26T15:55:51+04:30آوریل 26th, 2022|دسته بندی ها: دعاوی حقوقی: آراء دادگاه ها, شرکت های تجاری|

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده: 9309982161200196 شماره دادنامه: 9309972161201052 تاریخ: 1393/11/07 رأی دادگاه در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه خواهان 1- م. ...

بازگشت به بالا