سایر نظریات مشورتی - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده
سایر نظریات مشورتی2021-04-01T23:03:31+04:30

اولین قدم را محکم بردارید

گروه وکلای دادفر با در اختیار داشتن بهترین وکلا و مشاوران حقوقی آماده است تا کلیه خدمات حقوقی را به شما عزیزان ارائه کند. این مجموعه، تمام ظرفیت علمی و تخصصی و تجارب عملی خود را نسبت به پرونده های شما موکلین عزیز به کار خواهد گرفت و تضمین می کند که با تلاش فراوان بهترین نتیجه ممکن را برای شما به دست آورد.

سایر نظریات مشورتی 

از آنجا که بیش از پنجاه درصد دعاوی مطروحه در دادگاه ها مربوط به دعاوی خانواده است , یک وکیل خانواده مجرب و کار آزموده می تواند شما را در تمامی مراحل پرونده یاری نموده و از حقوق شما در مقابل مقامدادگاه دفاع کند.

1004, 2021

اجرای صیغه ازدواج یا صیغه طلاق بدون ثبت در دفتر رسمی

توسط |سایر نظریات مشورتی|

تاریخ نظریه : 1396/02/13 شماره نظریه: 7/96/323 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در قوانین جزایی، مجازاتی برای عمل عاقد که اقدام به اجرای صیغه ازدواج یا صیغه طلاق بدون ثبت در دفتر رسمی کرده، پیش­بینی نشده است؛ لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم ...

1004, 2021

اظهارنظر قاضی مشاور دادگاه خانواده در دعاوی طلاق توافقی

توسط |سایر نظریات مشورتی, نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1396/03/28 شماره نظریه: 711/96/7 استعلام: آیا اظهارنظر قاضی مشاور دادگاه خانواده در دعاوی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده در موارد زیر ضرورت دارد؟ 1-دعاوی که منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست یا رد دعوی می گردد. 2-دعاوی که منتهی به صدو ...

904, 2021

مرجع ثبت وقایع ازدواج و طلاق در خارج از کشور

توسط |سایر نظریات مشورتی|

تاریخ نظریه : 1396/05/07 شماره نظریه: 1034/96/7 استعلام: با توجه به اینکه درباره امکان صدور اجرائیه نسبت به این اسناد توسط ادارات اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک اختلاف نظر وجود دارد و بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ...

904, 2021

قابلیت اعتراض آرای محاکم بدوی در مورد تنفیذ تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی

توسط |سایر نظریات مشورتی|

تاریخ نظریه : 1396/05/11 شماره نظریه: 1083/96/7 استعلام: - آراء و تصمیماتی که از مراجع عالی اقلیتهای دینی در امور حسبی و احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی اتخاذ می کنند و طبق تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/9 ...

904, 2021

امکان صدور گواهی سرپرست خانواده برای زنان شاغل توسط دادگاه ها

توسط |سایر نظریات مشورتی|

تاریخ نظریه : 1396/06/04 شماره نظریه: 1227/96/7 استعلام: پیوست تصویرنامه شماره 500/3932/9000 مورخ 21/4/96 مدیر کل محترم تدوین لوایح و مقررات به همراه ضمائم در خصوص پیشنهاد رئیس کل محترم دادگستری استان فارس پیرامون عدم امکان صدور گواهی سرپرست خانواده ...

904, 2021

آیا بین کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان معاهده ای درخصوص احوال شخصیه وجود دارد؟

توسط |سایر نظریات مشورتی, نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1396/07/18 شماره نظریه: 1632/96/7 استعلام: درخصوص تجدید نظر خواهی آقای غلام رسول اسحق زهی به طرفیت خانم سیما تاجیک نسبت به دادنامه شماره 9409977610801458 صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی بندر عباس با توجه به اینکه زوجین تبعه افغانستان مس ...

بازگشت به بالا