چنانچه طلاق از طرف مرد باشد باید تکلیف موارد زیر را مشخص نماید:

1-مهریه

مهریه به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه خود می پردازد یا مکلف به پرداخت می شود.

در صورتیکه مهریه عندالمطالبه باشد تحت هر شرایطی باید به زن پرداخت شود و در صورتیکه مهریه عندالاستطاعه باشد زن باید توانایی مالی را ثابت کند و یا اموال ایشان را بعد از معرفی توقیف کند.

در صورتیکه طلاق از طرف مرد باشد میتواند دادخواست اعسار داده تا در صورت پذیرش، مهریه به صورت اقساط به زن پرداخت شود و دادخواست طلاق از طرف مرد با دادخواست اعسار منافاتی با هم ندارند.

2-نفقه

نفقه در طلاق از طرف مرد باید پرداخت شود
نفقه عبارتست از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن. البسه. غذا. اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد.

میزان نفقه را دادگاه بر اساس شئونات اجتماعی و خانوادگی زن و درامد مرد تعیین خواهد کرد و مرد موظف به پرداخت آن خواهد بود.

3- اجرت المثل کارهای منزل در ایام زوجیت

اصل بر اینست که زن قصد این را ندارد که کارهای منزل را به صورت رایگان انجام دهد. حال چنانچه زن در انجام کارهای خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را بگیرد و در این صورت نحله به ایشان تعلق خواهد گرفت.

مطلب مرتبط :  درخواست طلاق از طرف مرد

در صورتیکه طلاق از طرف مرد باشد باید اجرت المثل زن را پرداخت نماید که معمولا مبلغ اجرت المثل را دادگاه با توجه به مسئولیتهای زن در خانه و سالهایی که با یکدیگر زندگی کرده اند تعیین خواهد کرد.

4-شرط تنصیف دارایی

یکی از شروطی که در قباله نکاح وجود دارد و زوجین آن را امضا می کنند شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر است. (این میزان نباید از نیمی از اموال تجاوز کند اما ممکن است کمتر از نصف اموال باشد یعنی ربع، خمس و مقادیری از این قبیل.)

طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست مرد باشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زن منتقل نماید.

در صورت طلاق، زوج مکلف نیست به طور قطع نصف اموال خویش را به زوجه منتقل کند، بلکه آنچه در این شرط مورد لحاظ قرار می گیرد، تا نصف اموال است، نه نصف اموال به طور مطلق. همچنین اجرای این شرط که چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل می شود، به نظر دادگاه بستگی دارد که حسب مورد ممکن است حکم به یک پنجم یا یک چهارم اموال وی صادر کند.

5-حضانت فرزند

بعد از طلاق از طرف مرد در صورتیکه فرزند دختر داشته باشند حضانتش تا سن 7 سالگی با مادر و تا سن 9 سالگی با پدر است و در صورتیکه فرزند پسر باشد حضانتش تا سن 7 سالگی با مادر و تا سن 15 سالگی با پدر خواهد بود. نفقه فرزند نیز توسط پدر باید پرداخت شود. بعد از رسیدن دختر به سن 9 و پسر به سن 15 از سن حضانت خارج شده و میتوانند به اختیار خود با پدر و یا مادر زندگی کنند.

مطلب مرتبط :  درخواست طلاق از طرف مرد

نکات مهم

آیا در طلاق از طرف مرد نیاز به جلسه داوری میباشد؟

بله در طلاق از طرف مرد، زن و مرد به داوری ارجاع شده و سپس صورت جلسه توسط داور تنظیم میشود.

در صورتیکه زوجه در جلسات داوری شرکت نکند مرد نمیتواند طلاق بگیرد؟

در صورت عدم حضور زن در دادگاه و یا جلسات داوری طلاق غیابی امکان پذیر است.

آیا در طلاق از طرف مرد نیاز به اثبات شروط ضمن عقد است؟

خیر با توجه به ماده 1133 قانون مدنی مرد ضمن پرداخت حقوق زن میتواند او را طلاق دهد و نیازی به رضایت زن و یا یکی از شروط ضمن عقد نمیباشد.

آیا قاضی میتواند با طلاق از طرف مرد مخالفت کند؟

در صورتیکه تکلیف حقوق زن اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی مشخص شده باشد خیر.

جهت تعیین وقت مشاوره حضوری رایگان با گروه وکلای دادفر تماس بگیرید: 02186084207 و 02186082129

تمکینطلاق توافقی و مراحل آن، مدت، مدارک، هزینه سال ۹۹”طلاق توافقینفقهطلاق به درخواست زن”مهريه”طلاق به درخواست مرد”وکیل طلاق توافقی در تهران – فوری | بدون نیاز به حضور”مراحل طلاق توافقی”همه چیز درباره طلاق توافقی
انواع طلاق توافقی”هزینه طلاق توافقیطلاق توافقی چقدر طول می کشد؟”مراحل طلاق توافقی بدون وکیل”درخواست طلاق

توافقی”سایت طلاق توافقی”قانون جدید طلاق توافقی

تمکینطلاق توافقی و مراحل آن، مدت، مدارک، هزینه سال ۹۹”طلاق توافقینفقهطلاق به درخواست زن”مهريه”طلاق به درخواست مرد”وکیل طلاق توافقی در تهران – فوری | بدون نیاز به حضور”مراحل طلاق توافقی”همه چیز درباره طلاق توافقی
انواع طلاق توافقی”هزینه طلاق توافقیطلاق توافقی چقدر طول می کشد؟”مراحل طلاق توافقی بدون وکیل”درخواست طلاق

مطلب مرتبط :  درخواست طلاق از طرف مرد

توافقی”سایت طلاق توافقی”قانون جدید طلاق توافقی