تاریخ نظریه : 1396/05/24
شماره نظریه: 7/96/1162


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

 

با توجه به اطلاق ماده 1082 قانون مدنی که منبعث از قول مشهور فقهاست، فوت هر یک از زوجین پیش از دخول، تأثیری در مالکیت زوجه نسبت به کل مهریه ندارد و ماده 1092 قانون مدنی امری استثنایی است و قابلیت اتخاذ ملاک در فرض سؤال را ندارد. بنابراین در فرض سؤال، مطالبه تمام مهریه بلامانع است.

مطلب مرتبط :  سپردن مهریه به صندوق دادگستری، پرداخت مهریه به زوجه محسوب نمی‌شود و مسقط حق حبس زوجه نیست