ماده واحده. از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان ردیف اول انواع خودروهای درحال حرکت در‌مسیر جاده‌های بین شهری و کمربندیها و بزرگراههای درون شهری و همچنین استفاده از کلاه ایمنی برای رانندگان و سرنشینان هرنوع موتور سیکلت‌اجباری است.
‌دولت مکلف است کمربند و کلاه ایمنی استاندارد را به مقدار نیاز کشور تهیه و عرضه نماید.

‌تبصره ۱. وزارت صنایع و کلیه شرکتهای خودروسازی مکلفند خودروهای تولید داخلی را همراه باکمربند ایمنی استاندارد عرضه نمایند.‌همچنین انواع خودروهای وارداتی باید دارای کمربند ایمنی باشند.

‌تبصره ۲. میزان جریمه عدم استفاده از کمربند ایمنی و کلاه ایمنی به ترتیب ده هزار و پنجهزار ریال تعیین می‌گردد. توسعه محدوده ماده واحده‌باتوجه به مقررات راهنمائی و رانندگی و شهرسازی و زمانبندی اجرای این قانون براساس آئین‌نامه‌ای که ظرف مدت شش ماه توسط وزارتخانه‌های‌کشور، دادگستری، راه و ترابری و صنایع تهیه و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد، تعیین خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری