قانون الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئه‌های آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاهها مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

ماده‌ واحده ـ وزارتخانه‌های «آموزش و پرورش»، «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مکلفند با بهره‌گیری از تمام اسناد تاریخی به‌ویژه اسناد به‌‌جای مانده از لانه جاسوسی آمریکا در تهران، سرفصل جنایات، توطئه‌ها، خیانت‌ها و مداخلات نظام استکباری به‌ویژه دولت آمریکا در دنیا (با اولویت کشور ایران) را در برنامه‌ها و کتب درسی مدارس، مؤسسات آموزش عالی و دانشگاههای دولتی و غیردولتی کشور اعم از وابسته به این وزارتخانه‌ها و یا تحت نظارت آنان بگنجانند.

تبصره ـ وزارتخانه‌های مذکور موظفند ظرف مدت سه‌ماه دستورالعمل و برنامه اجرائی این قانون را تهیه کنند و هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود در اجرای این قانون را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره‌ در جلسه علنی روز ‌یکشنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی