تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
شماره نظریه: ۱۱۶۲/۹۶/۷

استعلام:

هرگاه زوجه بعد از وقوع عقد نکاح دائم و در دوران نامزدی عرفی و قبل از نزدیکی فوت نماید آیا وضعیت مهریه همانند طلاق نصف بوده یا مهریه وی تمام خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی که منبعث از قول مشهور فقهاست، فوت هر یک از زوجین پیش از دخول، تأثیری در مالکیت زوجه نسبت به کل مهریه ندارد و ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی امری استثنایی است و قابلیت اتخاذ ملاک در فرض سؤال را ندارد. بنابراین در فرض سؤال، مطالبه تمام مهریه بلامانع است.