نظریه های مشورتی(حضانت) - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده
نظریه های مشورتی(حضانت)2021-04-01T23:05:36+04:30

اولین قدم را محکم بردارید

گروه وکلای دادفر با در اختیار داشتن بهترین وکلا و مشاوران حقوقی آماده است تا کلیه خدمات حقوقی را به شما عزیزان ارائه کند. این مجموعه، تمام ظرفیت علمی و تخصصی و تجارب عملی خود را نسبت به پرونده های شما موکلین عزیز به کار خواهد گرفت و تضمین می کند که با تلاش فراوان بهترین نتیجه ممکن را برای شما به دست آورد.

نظریه های مشورتی(حضانت)

از آنجا که بیش از پنجاه درصد دعاوی مطروحه در دادگاه ها مربوط به دعاوی خانواده است , یک وکیل خانواده مجرب و کار آزموده می تواند شما را در تمامی مراحل پرونده یاری نموده و از حقوق شما در مقابل مقامدادگاه دفاع کند.

1504, 2021

امکان تغییر تصمیم دادگاه در اموری نظیر حضانت و ملاقات طفل

توسط |نظریه های مشورتی حضانت|

تاریخ نظریه : 1395/10/20 شماره نظریه: 2683/95/7 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:  1- این سؤال مبهم است؛ با این حال اگر سؤال ناظر به فراز اول ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 است که مقرر می دارد «... هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقا ...

204, 2021

حکم محکومیت زوجه به تمکین، حق حضانت و ملاقات جنبه اعلامی دارند و نیازی به صدور اجراییه نیست

توسط |نظریه های مشورتی تمکین, نظریه های مشورتی حضانت|

تاریخ نظریه : 1396/12/05 شماره نظریه: 7/96/2965 استعلام: در خصوص پرونده‌های مانند تمکین حضانت حق ملاقات که دعاوی غیر مالی هستند نیم عشردولتی تعلق می‌گیرد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به اینکه ماهیت حکم محکومیت زوجه به تمکی ...

204, 2021

مادر یا هرشخصی که حضانت طفل یا محجور را به عهده دارد، در امر مطالبه نفقه، همان اختیار قیم را قانوناً دارا می باشد

توسط |نظریه های مشورتی حضانت, نظریه های مشورتی نفقه|

تاریخ نظریه : 1394/01/31 شماره نظریه: 223/94/7 استعلام: در خصوص بزه ترک انفاق فرزند صغیری که حضانت آن به مادر یا شخص دیگر سپرده شده است آیا مادر یا شخص ثالث میتوانند راسا با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده شکایت کیفری ترک انفاق را در دادسرا مطرح ن ...

3003, 2021

اهداگیرندگان جنین قانوناً دارای حق حضانت هستند

توسط |نظریه های مشورتی حضانت|

تاریخ نظریه : 1399/02/17 شماره نظریه: 7/98/1818 استعلام: چنانچه اهداکنندگان جنین با تقدیم دادخواست، صدور حکم مبنی بر استرداد طفل متولد از تلقیح مصنوعی (اهدای جنین) را درخواست کنند، آیا این دعوا قابل استماع است؟ مستند نظریه چیست؟/ع نظریه مشورتی اداره ...

2903, 2021

تقاضای صدور اجرائیه طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱

توسط |سایر نظریات مشورتی, نظریه های مشورتی حضانت, نظریه های مشورتی مهریه|

تاریخ نظریه : 1395/07/04 شماره نظریه: 1560/95/7 استعلام: همچنان که مستحضرید دادگاه بایستی در صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق یا الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 و ماده 12 قانون حمایت خ ...

1803, 2021

توافق بر عدم حضانت یا ملاقات طفل قابل قبول نیست

توسط |نظریه های مشورتی حضانت, نظریه های مشورتی مهریه|

تاریخ نظریه : 1398/11/20 شماره نظریه: 7/98/1429 استعلام: احتراما آیا در طلاق توافقی طرفین می‌توانند توافق کنند که زوجه در قبال بذل قسمتی از مهریه حضانت دائم فرزند با وی باشد و پدر فرزند خوانده دعوی حق ملاقات با فرزند را نیز نداشته باشد./ع نظریه مشورت ...

بازگشت به بالا