نظریه های مشورتی(طلاق) - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده
نظریه های مشورتی(طلاق)2021-04-01T23:05:59+04:30

اولین قدم را محکم بردارید

گروه وکلای دادفر با در اختیار داشتن بهترین وکلا و مشاوران حقوقی آماده است تا کلیه خدمات حقوقی را به شما عزیزان ارائه کند. این مجموعه، تمام ظرفیت علمی و تخصصی و تجارب عملی خود را نسبت به پرونده های شما موکلین عزیز به کار خواهد گرفت و تضمین می کند که با تلاش فراوان بهترین نتیجه ممکن را برای شما به دست آورد.

نظریه های مشورتی(طلاق)

از آنجا که بیش از پنجاه درصد دعاوی مطروحه در دادگاه ها مربوط به دعاوی خانواده است , یک وکیل خانواده مجرب و کار آزموده می تواند شما را در تمامی مراحل پرونده یاری نموده و از حقوق شما در مقابل مقامدادگاه دفاع کند.

1504, 2021

اثبات وکالت در طلاق بدون درخواست طلاق مسموع است

توسط |نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1395/10/20 شماره نظریه: 2648/95/7 استعلام: 1-در خصوص قسمت آخر ماده فوق آیا کلمه حکم با توجه به عبارت شامل قسمت دوم آن احراز شرایط اعمال وکالت طلاق نیز می¬گردد و یا با توجه به مفهوم ماده احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق نوعی توافق تلقی و ...

1504, 2021

لزوم درخواست طلاق زوجه حین اجرای حکم محکومیت به حبس بیش از پنج سال

توسط |نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1395/10/25 شماره نظریه: 2729/95/7 استعلام: چنانچه زوج به حبس مثلا 5 سال یا بیشتر محکوم گردد و بعد از دو سال یا سه سال شامل عفو شده و آزاد گردد آیا زوجه می تواند به استناد اینکه محکوم به حبس 5 سال یا بیشتر شده و به جهت تخلف از بند 6 سند ...

1504, 2021

استرداد دادخواست از سوی زوج، در صورت اعمال وکالت در طلاق از جانب زوجه

توسط |نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1395/12/24 شماره نظریه: 7/95/3354 استعلام در فرضی که زوج با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم وکالت نامه بلاعزل حق طلاق را به زوجه تفویض می¬نماید به هنگام طرح دعوا با سؤالات ذیل مواجه می¬شویم: 1-اصل بر این است که حق طلاق با مرد است لذا ...

1504, 2021

احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت جهت تجویز ازدواج مجدد

توسط |نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1396/01/29 شماره نظریه: 7/96/122 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - همان‌گونه که در نظریه شماره 653/92/7 مورخ 2/4/1392 این اداره کل اعلام گردیده و در متن استعلام به آن اشاره شده است، با توجه به استدلالی که در این نظریه ذکر شده، د ...

1504, 2021

ابطال سند طلاقنامه در صورت نقض حکم واخواهی شده

توسط |نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1396/01/29 شماره نظریه: 7/96/120 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 8- اولاً در پرونده طلاق، چنانچه خواهان، خوانده را مجهول‌المکان معرفی نماید، دادگاه مکلف است در اجرای تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 جهت پیدا کردن آدرس خواند ...

1004, 2021

رد دعوای طلاق و ارجاع به داوری

توسط |نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1396/03/27 شماره نظریه: 697/96/7 استعلام: با عنایت به ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 که مقرر داشته در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید موضوع را به داوری ارجاع نماید خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید در ...

بازگشت به بالا