آراء دادگاه ها - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

آراء دادگاه ها

آراء دادگاه ها

عدم تحقق خیانت در امانت به لحاظ ندادن یارانۀ نقدی همسر

توسط |2021-03-12T17:17:54+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری|

عنوان: عدم تحقق خیانت در امانت به لحاظ ندادن یارانۀ نقدی همسر پیام: اگر شوهری از پرداخت یارانۀ نقدی همسرش به وی خودداری نماید، این عمل به لحاظ نبودن ع ...

عدم شمول مادۀ ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی بر ممانعت از ملاقات طفل

توسط |2021-03-12T17:16:29+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا حضانت|

عنوان: عدم شمول مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی بر ممانعت از ملاقات طفل پیام: اگر پدری از دادن طفل به همسر سابقش که به حکم دادگاه حق ملاقات با وی را دارد ...

شمول مادۀ ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی بر عمل امتناع از تحویل فرزند

توسط |2021-03-12T17:14:45+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری|

عنوان: شمول مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی بر عمل امتناع از تحویل فرزند پیام: هرگاه یکی از زوجین که حضانت طفل را بر عهده دارد از تحویل طفل به همسر سابقش ...

عدم تحقق جرم ترک انفاق در دوران عقد (قبل از مراسم عروسی)

توسط |2021-03-12T17:13:51+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا نفقه|

عنوان: عدم تحقق جرم ترک انفاق در دوران عقد (قبل از مراسم عروسی) پیام: اگر شاکیه در دوران عقد باشد و هنوز عروسی و شروع زندگی مشترک اتفاق نیفتاده باشد، ...

جرم نبودن عدم پرداخت نفقه در ایام عده

توسط |2021-03-12T17:12:53+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا نفقه|

عنوان: جرم نبودن عدم پرداخت نفقه در ایام عده پیام: وقتی حکم طلاق صادر گردید، دیگر نفقه جنبه کیفری ندارد بلکه جنبه حقوقی پیدا می کند و مطالبۀ نفقه در ا ...

صلاحیت مادر در اعلام جرم ترک انفاق اولاد صغیر

توسط |2021-03-12T17:10:47+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا نفقه|

عنوان: صلاحیت مادر در اعلام جرم ترک انفاق اولاد صغیر پیام: مادر می تواند در مقام اعلام کننده ترک انفاق اولاد صغیر خود باشد. مستندات: ماده 72 قانون آیی ...

غیر کیفری بودن امر رسیدگی به عدم کفایت نفقه

توسط |2021-03-12T17:09:04+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا نفقه|

عنوان: غیر کیفری بودن امر رسیدگی به عدم کفایت نفقه پیام: مکفی نبودن نفقه و تعدیل آن امری حقوقی تلقی می شود شماره دادنامه قطعی : 9109970224100923 تاریخ ...

بازگشت به بالا