نمونه آرا اجرت المثل - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

نمونه آرا اجرت المثل

نمونه آرا اجرت المثل

اصل تبرّعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه

توسط |2021-03-09T15:03:04+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا اجرت المثل|

عنوان: اصل تبرّعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه پیام: زوجه برای مطالبه اجرت¬المثل کارهای ایام زندگی مشترک باید اثبات کند که کارهای انجام شده بدون قص ...

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط ورثه

توسط |2021-03-08T17:31:48+03:30مارس 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا اجرت المثل|

عنوان: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط ورثه پیام: مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در ایام زوجیت نیاز به اثبات دستور زوج و نیز تبرعی نبودن اقدامات ...

 عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت

توسط |2021-03-08T16:15:39+03:30مارس 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا اجرت المثل|

عنوان: عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت پیام: در صورتی که برای زوجه مبلغی به عنوان نحله تعیین گردد اجرت المثل ایام زوجیت به وی تعلق نمی¬ ...

عدم پرداخت اجرت المثل و نحله در فرض وجود شرط تنصیف

توسط |2021-03-08T16:12:07+03:30مارس 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا اجرت المثل|

عنوان: عدم پرداخت اجرت المثل و نحله در فرض وجود شرط تنصیف پیام: اجرت¬المثل و نحله در صورتی به زوجه تعلق می¬گیرد که در عقدنامه شرط تنصیف دارایی وجود ند ...

شرایط تحقق اجرت‌المثل زن نسبت به کارهای ایام زندگی مشترک

توسط |2021-03-08T15:04:42+03:30مارس 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا اجرت المثل|

عنوان: شرایط تحقق اجرت‌المثل زن نسبت به کارهای ایام زندگی مشترک پیام: در دعوای مطالبه اجرت المثل سنوات زندگی مشترک، اصل بر این است که کارهایی که زوجه ...

شرایط تحقق اجرت‌المثل زن نسبت به کارهای ایام زندگی مشترک

توسط |2021-03-08T14:34:05+03:30مارس 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا اجرت المثل|

عنوان: شرایط تحقق اجرت‌المثل زن نسبت به کارهای ایام زندگی مشترک پیام: چنانچه زوجه بنابر دستور زوج کارهای منزل را انجام داده باشد از آنجا که اصل عدم تب ...

شرایط تحقق اجرت‌المثل زن نسبت به کارهای ایام زندگی مشترک

توسط |2021-03-08T14:31:29+03:30مارس 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا اجرت المثل|

عنوان: شرایط تحقق اجرت‌المثل زن نسبت به کارهای ایام زندگی مشترک پیام: مطابق عرف حاکم بر خانواده های ایرانی، زن تبرعاً امور خانه داری از قبیل شوهرداری ...

 تقاضای تملیک تا نصف دارائی زمان زناشوئی و مطالبه اجرت‌المثل سنوات زندگی

توسط |2021-03-08T14:29:53+03:30مارس 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا اجرت المثل|

عنوان: تقاضای تملیک تا نصف دارائی زمان زناشوئی و مطالبه اجرت‌المثل سنوات زندگی پیام: شرط تملیک نصف دارائی زمان زناشوئی با مطالبه اجرت المثل سنوات زندگ ...

 تقدم شروط ضمن عقد در خصوص امور مالی بر ضوابط قانون راجع به اجرت المثل یا نحله

توسط |2021-03-08T14:26:47+03:30مارس 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا اجرت المثل|

عنوان: تقدم شروط ضمن عقد در خصوص امور مالی بر ضوابط قانون راجع به اجرت المثل یا نحله پیام: در صورتی که فی مابین زوجین در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، ...

بازگشت به بالا