نمونه آرا تمکین - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

نمونه آرا تمکین

نمونه آرا تمکین

تأثیر نشوز بر ترک انفاق

توسط |2021-03-12T16:56:42+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا تمکین, نمونه آرا نفقه|

عنوان: تأثیر نشوز بر ترک انفاق پیام: عدم اثبات نشوز زوجه از موجبات محکومیت به ترک انفاق است. شماره دادنامه قطعی : 9109970907300599 تاریخ دادنامه قطعی ...

تحقق ترک انفاق و مجازات ایراد صدمه ی بدنی

توسط |2021-03-12T16:53:41+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا تمکین, نمونه آرا نفقه|

عنوان: تحقق ترک انفاق و مجازات ایراد صدمه ی بدنی پیام: 1- عدم تمکین اگر مستند به فعل زوج باشد، مانع از تحقق بزه ترک انفاق نیست. 2- در بزه ایراد صدمه ی ...

 تمکین خاص به‌عنوان شرط تحقق ترک انفاق

توسط |2021-03-12T16:39:55+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا تمکین, نمونه آرا نفقه|

عنوان: تمکین خاص به‌عنوان شرط تحقق ترک انفاق پیام: پرداخت نفقه منوط به تمکین خاص زوجه می باشد مستندات: ماده 642 قانون مجازات اسلامی 1375 شماره دادنامه ...

 تأثیر صدور حکم قطعی تمکین

توسط |2021-03-12T16:28:22+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا تمکین, نمونه آرا نفقه|

عنوان: تأثیر صدور حکم قطعی تمکین پیام: صدور حکم قطعی تمکین علیه زوجه مانع از تحقق بزه ترک انفاق می باشد. مستندات: بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی د ...

 اماره نشوز زوجه

توسط |2021-03-12T16:07:45+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا تمکین, نمونه آرا نفقه|

عنوان: اماره نشوز زوجه پیام: سکونت زوجه در منزل پدری اماره بر نشوز و عدم تعلق نفقه به اوست. مستندات: ماده 642 قانون مجازات اسلامی 1375 شماره دادنامه ق ...

 لزوم تمکین زوجه جهت تحقق جرم ترک انفاق

توسط |2021-03-12T16:04:13+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا تمکین, نمونه آرا نفقه|

عنوان: لزوم تمکین زوجه پیام: تحقق جرم ترک انفاق منوط به تمکین زوجه است. مستندات: ماده 642 قانون مجازات اسلامی 1375 ـ ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه ...

 استفاده زوجه از حق حبس

توسط |2021-03-12T15:00:40+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا تمکین, نمونه آرا نفقه|

عنوان: استفاده زوجه از حق حبس پیام: استفاده زوجه از حق حبس و عدم تمکین، موجب عدم تحقق بزه ترک انفاق است. شماره دادنامه قطعی : 9209970223100606 تاریخ د ...

حق حبس زوجه و شکایت کیفری ترک انفاق علیه زوج

توسط |2021-03-11T19:36:02+03:30مارس 11th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا تمکین, نمونه آرا نفقه|

عنوان: حق حبس زوجه و شکایت کیفری ترک انفاق علیه زوج پیام: ماده 53 قانون حمایت از خانواده، ناسخ رأی وحدت رویه شماره 633 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیست ...

رابطه تمکین زوجه و بزه ترک انفاق

توسط |2021-03-11T19:18:40+03:30مارس 11th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا تمکین, نمونه آرا نفقه|

عنوان: رابطه تمکین زوجه و بزه ترک انفاق پیام: عدم تمکین زوجه مانع از تحقق بزه ترک انفاق است. مستندات: ماده 54 قانون حمایت از خانواده شماره دادنامه قطع ...

بازگشت به بالا