نمونه آرا حضانت - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

نمونه آرا حضانت

نمونه آرا حضانت

عدم شمول مادۀ ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی بر ممانعت از ملاقات طفل

توسط |2021-03-12T17:16:29+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا حضانت|

عنوان: عدم شمول مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی بر ممانعت از ملاقات طفل پیام: اگر پدری از دادن طفل به همسر سابقش که به حکم دادگاه حق ملاقات با وی را دارد ...

امتناع از دادن طفل سپرده شده

توسط |2021-03-12T16:18:19+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا حضانت|

عنوان: امتناع از دادن طفل سپرده شده پیام: امتناع از تحویل طفلی که به فرد سپرده شده مصداق ممانعت از حق می باشد. مستندات: ماده 632 قانون مجازات اسلامی 1 ...

 استنکاف مادر از تحویل طفل

توسط |2021-03-12T15:30:31+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا حضانت|

عنوان: استنکاف مادر از تحویل طفل پیام: استنکاف از سپردن طفل مشترک توسط مادر طفل وصف مجرمانه ندارد مستندات: ماده 14 قانون حمایت خانواده 1353 شماره دادن ...

خودداری از استرداد طفل مشترک توسط یکی از والدین

توسط |2021-03-12T15:07:20+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا حضانت|

عنوان: خودداری از استرداد طفل مشترک توسط یکی از والدین پیام: اگر بعد از طلاق، والدی که صرفاً حق ملاقات طفل را دارد، از استرداد طفل مشترک خودداری کند م ...

مجازات امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک

توسط |2021-03-11T19:24:30+03:30مارس 11th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا حضانت|

عنوان: مجازات امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک پیام: مجازات امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک، بر اساس قانون حمایت خانواده تعیین می شود ن ...

 امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک

توسط |2021-03-11T19:13:00+03:30مارس 11th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا حضانت|

عنوان: امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک پیام: امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک مصداق بزه امتناع از تحویل طفل سپرده شده نیست. مستندات: ما ...

 ممانعت از ملاقات طفل مشترک توسط یکی از والدین

توسط |2021-03-11T19:08:21+03:30مارس 11th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا حضانت|

عنوان: ممانعت از ملاقات طفل مشترک توسط یکی از والدین پیام: ممانعت از ملاقات طفل مشترک توسط یکی از والدین مصداق مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی نیست. مستن ...

ماهیت بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک

توسط |2021-03-09T19:03:51+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا حضانت|

عنوان: ماهیت بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک پیام: بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت، از جرائم غیرقابل گذشت است. شماره دادنامه قطعی : 9309970223 ...

بازگشت به بالا