نمونه آرا فسخ نکاح - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

نمونه آرا فسخ نکاح

نمونه آرا فسخ نکاح

درج شغل دروغین در عقدنامه

توسط |2021-03-12T15:16:42+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا فسخ نکاح|

عنوان: درج شغل دروغین در عقدنامه پیام: صرف درج شغلی خاص در عقدنامه ولو به دروغ، مثبت جرم فریب در ازدواج نمی باشد، بلکه باید ثابت شود عقد بر مبنای همین ...

تدلیس در ازدواج با ادعای مجرد بودن

توسط |2021-03-12T15:03:34+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا فسخ نکاح|

عنوان: تدلیس در ازدواج با ادعای مجرد بودن پیام: رفتار کسی که با ادعای نداشتن زوجه با زنی دیگر ازدواج کند و بعدًا معلوم شود در زمان عقد متاهل بوده است، ...

عدم اطلاع زوجه از سابقه ازدواج زوج

توسط |2021-03-11T18:59:38+03:30مارس 11th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا فسخ نکاح|

عنوان: عدم اطلاع زوجه از سابقه ازدواج زوج پیام: عدم اطلاع زوجه از سابقه ازدواج زوج، مصداق بزه تدلیس در ازدواج نیست. شماره دادنامه قطعی : 9309970221900 ...

ادعای دوشیزه نبودن زوجه در دعوی فسخ نکاح

توسط |2021-03-09T17:41:20+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا فسخ نکاح|

عنوان: ادعای دوشیزه نبودن زوجه در دعوی فسخ نکاح پیام: صرف ادعای دوشیزه نبودن زوجه در دعوی فسخ نکاح، موجب تحقق بزه افتراء نیست. شماره دادنامه قطعی : 93 ...

فوریت خیار فسخ نکاح در مورد جنون زوجه

توسط |2021-03-09T14:25:30+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا فسخ نکاح|

عنوان: فوریت خیار فسخ نکاح در مورد جنون زوجه پیام: خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر از ف ...

مخفی کردن ازدواج قبلی و تدلیس در ازدواج

توسط |2021-03-09T14:24:15+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا فسخ نکاح|

عنوان: مخفی کردن ازدواج قبلی و تدلیس در ازدواج پیام: پنهان کردن این که زوجه قبلاً دارای همسر بوده، لیکن بدون برقراری رابطه زناشویی از وی جدا شده است، ...

بازگشت به بالا