نمونه آرا مهریه - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

نمونه آرا مهریه

نمونه آرا مهریه

معامله به قصد فرار از دین پس از مطالبه مهریه

توسط |2021-03-12T16:22:37+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا مهریه|

عنوان: معامله به قصد فرار از دین پس از مطالبه مهریه پیام: اقدام شوهر در فروش اموالش به بستگان نزدیک پس از مطالبه مهریه، مصداق معامله به قصد فرار از دی ...

تقارن زمانی عرفی بین طرح دادخواست مطالبه مهریه و انتقال مال به غیر توسط زوج

توسط |2021-03-12T14:59:35+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا مهریه|

عنوان: تقارن زمانی عرفی بین طرح دادخواست مطالبه مهریه و انتقال مال به غیر توسط زوج پیام: تقارن زمانی عرفی بین طرح دادخواست مطالبه مهریه و انتقال مال ب ...

رابطه دعوی مهر المثل و دعوی زنا

توسط |2021-03-11T19:09:56+03:30مارس 11th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا مهریه|

عنوان: رابطه دعوی مهر المثل و دعوی زنا پیام: سقوط حد به دلیل شبهه مانع از الزام متهم به پرداخت مهرالمثل ازاله بکارت نیست. مستندات: مواد 63 و 88 و 105 ...

مهرالمثل در زنای مطاوعی

توسط |2021-03-09T18:14:00+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا مهریه|

عنوان: مهرالمثل در زنای مطاوعی پیام: چنانچه زنا با رضایت شاکیه باشد، زانی به پرداخت مهرالمثل محکوم می شود اما مسئول پرداخت ارش البکاره نیست. مستندات:  ...

ممنوعیت قانونی طرح دادخواست اعسار از پرداخت مهریه قبل از مطالبه از سوی زوجه

توسط |2021-03-09T14:30:32+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا مهریه|

عنوان: ممنوعیت قانونی طرح دادخواست اعسار از پرداخت مهریه قبل از مطالبه از سوی زوجه پیام: تا زمانی که از طرف زوجه دعوایی مبنی بر مطالبه مهریه طرح نشود، ...

 لزوم تعیین میزان دقیق مهریه در صورت احراز ازدواج موقت

توسط |2021-03-09T14:29:13+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا مهریه|

عنوان: لزوم تعیین میزان دقیق مهریه در صورت احراز ازدواج موقت پیام: دادگاه در صورت احراز ازدواج موقت، باید نسبت به تعیین میزان دقیق مهریه در حکم صادره ...

 نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه

توسط |2021-03-08T17:03:20+03:30مارس 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا مهریه|

عنوان: نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه پیام: ملاک قانونی و شرعی استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ما فی القباله، صرفاً عمل ...

بازگشت به بالا