نمونه آرا نفقه - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

نمونه آرا نفقه

نمونه آرا نفقه

عدم تحقق جرم ترک انفاق در دوران عقد (قبل از مراسم عروسی)

توسط |2021-03-12T17:13:51+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا نفقه|

عنوان: عدم تحقق جرم ترک انفاق در دوران عقد (قبل از مراسم عروسی) پیام: اگر شاکیه در دوران عقد باشد و هنوز عروسی و شروع زندگی مشترک اتفاق نیفتاده باشد، ...

جرم نبودن عدم پرداخت نفقه در ایام عده

توسط |2021-03-12T17:12:53+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا نفقه|

عنوان: جرم نبودن عدم پرداخت نفقه در ایام عده پیام: وقتی حکم طلاق صادر گردید، دیگر نفقه جنبه کیفری ندارد بلکه جنبه حقوقی پیدا می کند و مطالبۀ نفقه در ا ...

صلاحیت مادر در اعلام جرم ترک انفاق اولاد صغیر

توسط |2021-03-12T17:10:47+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا نفقه|

عنوان: صلاحیت مادر در اعلام جرم ترک انفاق اولاد صغیر پیام: مادر می تواند در مقام اعلام کننده ترک انفاق اولاد صغیر خود باشد. مستندات: ماده 72 قانون آیی ...

غیر کیفری بودن امر رسیدگی به عدم کفایت نفقه

توسط |2021-03-12T17:09:04+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا نفقه|

عنوان: غیر کیفری بودن امر رسیدگی به عدم کفایت نفقه پیام: مکفی نبودن نفقه و تعدیل آن امری حقوقی تلقی می شود شماره دادنامه قطعی : 9109970224100923 تاریخ ...

 مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم ترک انفاق

توسط |2021-03-12T17:03:15+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا نفقه|

عنوان: مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم ترک انفاق پیام: جرم ترک انفاق جرم مستمر است و مرجعی که سبق رسیدگی دارد، صالح به رسیدگی خواهد بود. مستندات: ماد ...

تأثیر وجود رابطة نامشروع بین زوج و دیگری در تحقق ترک انفاق

توسط |2021-03-12T17:01:41+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا نفقه|

عنوان: تأثیر وجود رابطة نامشروع بین زوج و دیگری در تحقق ترک انفاق پیام: در صورتی که زوج با شخص دیگری رابطه نامشروع داشته باشد، محکومیت زوجه به عدم تمک ...

 مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم ترک انفاق

توسط |2021-03-12T16:59:06+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا نفقه|

عنوان: مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم ترک انفاق پیام: دادگاه محل زندگی مشترک زوجین صالح به رسیدگی به جرم ترک انفاق می باشد؛ زیرا زوج مکلف است در محل ...

تأثیر نشوز بر ترک انفاق

توسط |2021-03-12T16:56:42+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا تمکین, نمونه آرا نفقه|

عنوان: تأثیر نشوز بر ترک انفاق پیام: عدم اثبات نشوز زوجه از موجبات محکومیت به ترک انفاق است. شماره دادنامه قطعی : 9109970907300599 تاریخ دادنامه قطعی ...

عدم تحقق ترک انفاق در جدا بودن ناشی ازکراهت زوجین نسبت به یکدیگر

توسط |2021-03-12T16:55:30+03:30مارس 12th, 2021|دسته بندی ها: آراء کیفری, نمونه آرا نفقه|

عنوان: عدم تحقق ترک انفاق در جدا بودن ناشی ازکراهت زوجین نسبت به یکدیگر پیام: چنانچه زوجین از هم جدا باشند و نسبت به تداوم زندگی مشترک با یکدیگر اظهار ...

بازگشت به بالا