آراء وحدت رویه - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

آراء وحدت رویه

آراء وحدت رویه

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰

توسط |2021-02-07T22:06:02+03:30فوریه 7th, 2021|دسته بندی ها: آراء وحدت رویه|

رای وحدت رویه ۷۷۲ – ۱۳۹۷/۹/۲۰ رای وحدت رویه با موضوع: تکلیف ﺩﺍﺩﮔﺎه به تخفیف مجازات وفق ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسى کیفرى و خروج موضوع از تبصره ماده ۴۵ ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰

توسط |2021-02-07T22:02:37+03:30فوریه 7th, 2021|دسته بندی ها: آراء وحدت رویه|

رای وحدت رویه ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ رای وحدت رویه با موضوع:  قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برا ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷

توسط |2021-02-07T22:00:24+03:30فوریه 7th, 2021|دسته بندی ها: آراء وحدت رویه|

رای وحدت رویه ۷۷۵ – ۱۳۹۸/۱/۲۷ رای وحدت رویه با موضوع قابلیت تجدید نظر رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف مقدمه جل ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰

توسط |2021-02-07T21:58:16+03:30فوریه 7th, 2021|دسته بندی ها: آراء وحدت رویه|

رای وحدت رویه ۷۷۶ – ۱۳۹۸/۲/۱۰ رای وحدت رویه با موضوع: برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده ه ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱

توسط |2021-02-07T21:56:17+03:30فوریه 7th, 2021|دسته بندی ها: آراء وحدت رویه|

رأی وحدت رویه ۷۷۷ – ۱۳۹۸/۲/۳۱ رأی وحدت رویه با موضوع تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا ا ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸

توسط |2021-03-14T09:25:45+03:30فوریه 7th, 2021|دسته بندی ها: آراء وحدت رویه|برچسب ها: , |

رای وحدت رویه ۷۷۸ – ۱۳۹۸/۳/۲۸ رأی وحدت رویه با موضوع قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی   مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان ع ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵

توسط |2021-02-07T21:47:51+03:30فوریه 7th, 2021|دسته بندی ها: آراء وحدت رویه, نمونه آرا اجرت المثل|

رأی وحدت رویه ۷۷۹ – ۱۳۹۸/۵/۱۵ رأی وحدت رویه در مورد جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه   مق ...

بازگشت به بالا