آراء دیوان عدالت اداری - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

آراء دیوان عدالت اداری

خانه/نمونه آراء دعاوی خانواده/آراء دیوان عدالت اداری

آراء دیوان عدالت اداری

رای شماره های ۶۰، ۶۱ و ۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مادۀ ۲۶ آیین نامۀ اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و بخشنامه های مرتبط دادستان کل کشور

توسط |2021-02-01T19:57:27+03:30فوریه 1st, 2021|دسته بندی ها: آراء دیوان عدالت اداری|

کلاسه پرونده: ۹۲/۷۳۲، ۸۴۳، ۱۰۶۹ شماره دادنامه: ۶۲-۶۱-۶۰ تاریخ دادنامه: ۳۱/۱/۱۳۹۴ موضوع رأی: ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد ...

رأی شماره‌های ۲۱۶۱ و ۲۱۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی

توسط |2021-02-10T11:27:16+03:30ژانویه 27th, 2021|دسته بندی ها: آراء دیوان عدالت اداری|

تاریخ دادنامه: ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷    شماره دادنامه: ۲۱۶۲ـ ۲۱۶۱   شماره پرونده: ۹۴ / ۶۲۶، ۹۴ / ۵۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقان ع ...

رأی شماره ۴۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

توسط |2021-01-24T17:46:34+03:30ژانویه 22nd, 2021|دسته بندی ها: آراء دیوان عدالت اداری|

شماره دادنامه: ۴۵۳       تاریخ دادنامه: ۲۷؍۳؍۱۳۹۹       شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۰۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای منصور صفایی یزدی با ...

بازگشت به بالا