نظریه های مشورتی - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

نظریه های مشورتی

نظریه های مشورتی

اثبات وکالت در طلاق بدون درخواست طلاق مسموع است

توسط |2021-04-15T17:54:02+04:30آوریل 15th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1395/10/20 شماره نظریه: 2648/95/7 استعلام: 1-در خصوص قسمت آخر ماده فوق آیا کلمه حکم با توجه به عبارت شامل قسمت دوم آن احراز شرایط اعمال ...

امکان تغییر تصمیم دادگاه در اموری نظیر حضانت و ملاقات طفل

توسط |2021-04-15T17:50:09+04:30آوریل 15th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی حضانت|

تاریخ نظریه : 1395/10/20 شماره نظریه: 2683/95/7 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:  1- این سؤال مبهم است؛ با این حال اگر سؤال ناظر به فراز اول ما ...

لزوم درخواست طلاق زوجه حین اجرای حکم محکومیت به حبس بیش از پنج سال

توسط |2021-04-15T17:45:41+04:30آوریل 15th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1395/10/25 شماره نظریه: 2729/95/7 استعلام: چنانچه زوج به حبس مثلا 5 سال یا بیشتر محکوم گردد و بعد از دو سال یا سه سال شامل عفو شده و آزا ...

استرداد دادخواست از سوی زوج، در صورت اعمال وکالت در طلاق از جانب زوجه

توسط |2021-04-15T17:42:28+04:30آوریل 15th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1395/12/24 شماره نظریه: 7/95/3354 استعلام در فرضی که زوج با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم وکالت نامه بلاعزل حق طلاق را به زوجه تفوی ...

احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت جهت تجویز ازدواج مجدد

توسط |2021-04-15T17:36:34+04:30آوریل 15th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1396/01/29 شماره نظریه: 7/96/122 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - همان‌گونه که در نظریه شماره 653/92/7 مورخ 2/4/1392 این اداره ...

ابطال سند طلاقنامه در صورت نقض حکم واخواهی شده

توسط |2021-04-15T17:34:06+04:30آوریل 15th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1396/01/29 شماره نظریه: 7/96/120 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 8- اولاً در پرونده طلاق، چنانچه خواهان، خوانده را مجهول‌المکان ...

اجرای صیغه ازدواج یا صیغه طلاق بدون ثبت در دفتر رسمی

توسط |2021-04-10T22:02:15+04:30آوریل 10th, 2021|دسته بندی ها: سایر نظریات مشورتی|

تاریخ نظریه : 1396/02/13 شماره نظریه: 7/96/323 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در قوانین جزایی، مجازاتی برای عمل عاقد که اقدام به اجرای صیغه ا ...

اظهارنظر قاضی مشاور دادگاه خانواده در دعاوی طلاق توافقی

توسط |2021-04-10T21:55:34+04:30آوریل 10th, 2021|دسته بندی ها: سایر نظریات مشورتی, نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1396/03/28 شماره نظریه: 711/96/7 استعلام: آیا اظهارنظر قاضی مشاور دادگاه خانواده در دعاوی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده در موارد زیر ...

مرجع ثبت وقایع ازدواج و طلاق در خارج از کشور

توسط |2021-04-09T18:25:35+04:30آوریل 9th, 2021|دسته بندی ها: سایر نظریات مشورتی|

تاریخ نظریه : 1396/05/07 شماره نظریه: 1034/96/7 استعلام: با توجه به اینکه درباره امکان صدور اجرائیه نسبت به این اسناد توسط ادارات اجرای سازمان ثبت اسن ...

بازگشت به بالا