سایر نظریات مشورتی - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

سایر نظریات مشورتی

سایر نظریات مشورتی

اجرای صیغه ازدواج یا صیغه طلاق بدون ثبت در دفتر رسمی

توسط |2021-04-10T22:02:15+04:30آوریل 10th, 2021|دسته بندی ها: سایر نظریات مشورتی|

تاریخ نظریه : 1396/02/13 شماره نظریه: 7/96/323 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در قوانین جزایی، مجازاتی برای عمل عاقد که اقدام به اجرای صیغه ا ...

اظهارنظر قاضی مشاور دادگاه خانواده در دعاوی طلاق توافقی

توسط |2021-04-10T21:55:34+04:30آوریل 10th, 2021|دسته بندی ها: سایر نظریات مشورتی, نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1396/03/28 شماره نظریه: 711/96/7 استعلام: آیا اظهارنظر قاضی مشاور دادگاه خانواده در دعاوی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده در موارد زیر ...

مرجع ثبت وقایع ازدواج و طلاق در خارج از کشور

توسط |2021-04-09T18:25:35+04:30آوریل 9th, 2021|دسته بندی ها: سایر نظریات مشورتی|

تاریخ نظریه : 1396/05/07 شماره نظریه: 1034/96/7 استعلام: با توجه به اینکه درباره امکان صدور اجرائیه نسبت به این اسناد توسط ادارات اجرای سازمان ثبت اسن ...

قابلیت اعتراض آرای محاکم بدوی در مورد تنفیذ تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی

توسط |2021-04-09T18:21:36+04:30آوریل 9th, 2021|دسته بندی ها: سایر نظریات مشورتی|

تاریخ نظریه : 1396/05/11 شماره نظریه: 1083/96/7 استعلام: - آراء و تصمیماتی که از مراجع عالی اقلیتهای دینی در امور حسبی و احوال شخصیه اقلیتهای دینی موض ...

امکان صدور گواهی سرپرست خانواده برای زنان شاغل توسط دادگاه ها

توسط |2021-04-09T17:41:05+04:30آوریل 9th, 2021|دسته بندی ها: سایر نظریات مشورتی|

تاریخ نظریه : 1396/06/04 شماره نظریه: 1227/96/7 استعلام: پیوست تصویرنامه شماره 500/3932/9000 مورخ 21/4/96 مدیر کل محترم تدوین لوایح و مقررات به همراه ...

آیا بین کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان معاهده ای درخصوص احوال شخصیه وجود دارد؟

توسط |2021-04-09T17:24:47+04:30آوریل 9th, 2021|دسته بندی ها: سایر نظریات مشورتی, نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1396/07/18 شماره نظریه: 1632/96/7 استعلام: درخصوص تجدید نظر خواهی آقای غلام رسول اسحق زهی به طرفیت خانم سیما تاجیک نسبت به دادنامه شماره ...

ازدواج دائم مرد ایرانی مسلمان اهل تسنن با زن خارجی کتابیه

توسط |2021-04-09T16:16:06+04:30آوریل 9th, 2021|دسته بندی ها: سایر نظریات مشورتی|

تاریخ نظریه : 1396/07/30 شماره نظریه: 1744/96/7 استعلام: برای ثبت ازدواج دائم مرد ایرانی مسلمان اهل تسنن با زن خارجی کتابیه نیاز به تشرف زوجه غیر مسلم ...

وقوع بعدی طلاق مسقط حق شکایت زوج به عنوان شاکی خصوصی در جرم منافی عفت نخواهد بود

توسط |2021-04-08T21:47:30+04:30آوریل 8th, 2021|دسته بندی ها: سایر نظریات مشورتی|

تاریخ نظریه : 1396/08/08 شماره نظریه: 1811/96/7 استعلام: آقای الف همسر خود را طلاق داده و بعد از طلاق با آزمایش( دی ان ای) متوجه می شود فرزند متولد در ...

ازدواج و طلاق زوجه غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نمی‌شود

توسط |2021-04-08T19:51:18+04:30آوریل 8th, 2021|دسته بندی ها: سایر نظریات مشورتی, نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1396/11/16 شماره نظریه: 7/96/2825 استعلام: با توجه به اینکه اسناد سجلی صادر شده از اداره ثبت احوال از جمله اسناد رسمی محسوب می‌گردد که ت ...

بازگشت به بالا