نظریه های مشورتی اجرت المثل - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

نظریه های مشورتی اجرت المثل

نظریه های مشورتی اجرت المثل

تعیین اجرت المثل ایام زوجیت ربطي به نحوه رفتار زوجه ندارد

توسط |2021-03-09T17:17:05+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی اجرت المثل|

تاریخ نظریه : 1393/02/31 شماره نظریه: 7/93/0467 استعلام: چنانچه زوجه به جرم برقراري رابطه نامشروع محكوم به تحمل شلاق يا پرداخت جزاي نقدي درپرونده كيفر ...

آيا شرط ضمن ­العقد تنصيف دارايي زوج با اجرت المثل ايام زندگي مشترك زوجه قابل جمع است؟

توسط |2021-03-09T17:13:20+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی اجرت المثل|

تاریخ نظریه : 1393/05/18شماره نظریه: 7/93/1140استعلام: با عنايت به ماده29 قانون حمايت خانواده مصوب1/12/91 اعلام فرماييد 1- آيا شرط ضمن ­العقد تنصيف دا ...

رسیدگی همزمان به دادخواست طلاق زوج و دادخواست اعسار از پرداخت مهریه و اجرت المثل

توسط |2021-03-09T17:07:51+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی اجرت المثل, نظریه های مشورتی مهریه|

تاریخ نظریه : 1394/01/19 شماره نظریه: 7/94/94 استعلام: با توجه به اینکه در قسمتی از ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا ...

حقوق مالی زوجه در صورتی که خود او دادخواست طلاق بدهد

توسط |2021-03-09T17:21:18+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی اجرت المثل, نظریه های مشورتی مهریه, نظریه های مشورتی نفقه|

تاریخ نظریه : 1394/01/25 شماره نظریه: 7/94/165 استعلام: آيا زن مي تواند بدون گذشت از حق و حقوقش دادخواست طلاق بدهد و آيا مهريه اجرت المثل نفقه ايام عد ...

تغییر درخواست اجرت المثل ایام زوجیت به مطالبه نحله

توسط |2021-03-09T17:22:23+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی اجرت المثل|

تاریخ نظریه : 1395/01/31 شماره نظریه: 128/95/7 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1-الف- مقررات قانون مدنی در باب نکاح علی الاصول، از جمله مقررات ...

اجرت المثل ایام زوجیت؛ در صلاحیت دادگاه خانواده

توسط |2021-03-09T17:29:03+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی اجرت المثل|

تاریخ نظریه : 1395/03/03شماره نظریه: 441/95/7 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده 9 قانون شوراهای ح ...

زوجه ۱۶ ساله اي که رشد وی در دادگاه احراز نشده، اهلیت اقامه دعوای مالی از قبیل مطالبه نفقه، جهیزیه و مهریه را ندارد

توسط |2021-03-09T17:30:31+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی اجرت المثل, نظریه های مشورتی نسب, نظریه های مشورتی نفقه|

تاریخ نظریه : 1395/03/04 شماره نظریه: 7/95/453 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به تبصره 2 ماده 1210قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 30 ...

اجرت المثل ایام زناشویی در مذهب حنفی

توسط |2021-03-01T16:59:33+03:30مارس 1st, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی اجرت المثل|

تاریخ نظریه : 1395/10/08 شماره نظریه: 2561/95/7 استعلام: 1-آیاکسب نظر قاضی مشاور زن در کلیه پرونده¬های موضوع ماده4 قانون حمایت خانواده سال 91 الزامی ا ...

بازگشت به بالا