نظریه های مشورتی تمکین - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

نظریه های مشورتی تمکین

نظریه های مشورتی تمکین

صدور قرار سقوط دعوی در صورت فوت زوجه در دعاوی قائم به شخص نظیر تمکین

توسط |2021-04-02T20:39:55+04:30آوریل 2nd, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی تمکین, نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1396/09/21 شماره نظریه: 7/96/2243 استعلام: اگر زوجه دادخواست الزام زوج به طلاق دهد و در حین اثنای رسیدگی زوج وفات کند و یا زوج دادخواست ...

حکم محکومیت زوجه به تمکین، حق حضانت و ملاقات جنبه اعلامی دارند و نیازی به صدور اجراییه نیست

توسط |2021-04-02T20:37:05+04:30آوریل 2nd, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی تمکین, نظریه های مشورتی حضانت|

تاریخ نظریه : 1396/12/05 شماره نظریه: 7/96/2965 استعلام: در خصوص پرونده‌های مانند تمکین حضانت حق ملاقات که دعاوی غیر مالی هستند نیم عشردولتی تعلق می‌گ ...

اعسار، نشوز و تمکین از امور حادث هستند و از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌باشند

توسط |2021-04-02T20:32:37+04:30آوریل 2nd, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی تمکین|

تاریخ نظریه : 1397/01/29 شماره نظریه: 7/97/118 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:  اعسار، نشوز و تمکین از امور حادث هستند و ممکن است در زمانی وجو ...

در مواردی که نزدیکی بدون رضایت زوجه انجام شود، حق حبس برای او باقی می­ماند

توسط |2021-04-02T19:30:46+04:30آوریل 2nd, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی تمکین|

تاریخ نظریه : 1397/11/23 شماره نظریه: 7/97/1464 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور از عبارت «ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد» مذکور در م ...

عدم قدرت زوج بر ایفای وظایف خاص زناشویی و دعوای زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین

توسط |2021-04-02T19:28:21+04:30آوریل 2nd, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی تمکین|

تاریخ نظریه : 1397/11/27 شماره نظریه: 7/97/1201 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً- نظر به این که تمکین اعم از تمکین عام و خاص است، مادامی ...

زوجه می­تواند مادام که به برگزاری مراسم عروسی عمل نشده باشد، از تمکین خودداری نماید

توسط |2021-04-02T19:24:57+04:30آوریل 2nd, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی تمکین|

تاریخ نظریه : 1398/05/13 شماره نظریه: 7/98/723 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اگر در عرف رایج محل، برگزاری مراسم عروسی ضروری باشد، این امر می ...

مقدمه تمکین، وجود مسکن مناسب و درخور شأن زوجه می­باشد

توسط |2021-04-02T19:22:18+04:30آوریل 2nd, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی تمکین|

تاریخ نظریه : 1398/08/08 شماره نظریه: 7/98/526 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:  اولاً، نظر به این­که مقدمه تمکین، وجود مسکن مناسب و درخور شأن ...

عدم تمکین به جهت ابتلای زوج به زگیل تناسلی

توسط |2021-04-02T19:20:12+04:30آوریل 2nd, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی تمکین|

تاریخ نظریه : 1398/09/03 شماره نظریه: 7/98/1354 استعلام: خواهشمند است ارشاد فرمایند: زوج زگیل مقاربتی دارد پزشکی قانونی درمان زوج را تایید کرده و احتم ...

در صورتی که زوج جشن عروسی بر پا نکند آیا زوجه مجاز به عدم تمکین است؟

توسط |2021-04-02T19:17:40+04:30آوریل 2nd, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی تمکین|

تاریخ نظریه : 1398/11/05 شماره نظریه: 7/98/1355 استعلام: زوجه در عقد دایم زوج است مقرر شد مراسم عروسی گرفته شود یا توافق مکتوب یا شفاهی در این خصوص وج ...

توافق زوجین بر بازگشت زوجه به منزل مشترک و ترک آن منزل از سوی زوج

توسط |2021-04-02T19:13:04+04:30آوریل 2nd, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی تمکین|

تاریخ نظریه : 1398/12/10 شماره نظریه: 7/98/1526 استعلام: حکم بر تمکین زوجه صادر شده است؛ پس از تجدیدنظرخواهی، زوجین توافق کرده اند که زوجه به منزل مشت ...

بازگشت به بالا