نظریه های مشورتی طلاق - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

نظریه های مشورتی طلاق

نظریه های مشورتی طلاق

اثبات وکالت در طلاق بدون درخواست طلاق مسموع است

توسط |2021-04-15T17:54:02+04:30آوریل 15th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1395/10/20 شماره نظریه: 2648/95/7 استعلام: 1-در خصوص قسمت آخر ماده فوق آیا کلمه حکم با توجه به عبارت شامل قسمت دوم آن احراز شرایط اعمال ...

لزوم درخواست طلاق زوجه حین اجرای حکم محکومیت به حبس بیش از پنج سال

توسط |2021-04-15T17:45:41+04:30آوریل 15th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1395/10/25 شماره نظریه: 2729/95/7 استعلام: چنانچه زوج به حبس مثلا 5 سال یا بیشتر محکوم گردد و بعد از دو سال یا سه سال شامل عفو شده و آزا ...

استرداد دادخواست از سوی زوج، در صورت اعمال وکالت در طلاق از جانب زوجه

توسط |2021-04-15T17:42:28+04:30آوریل 15th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1395/12/24 شماره نظریه: 7/95/3354 استعلام در فرضی که زوج با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم وکالت نامه بلاعزل حق طلاق را به زوجه تفوی ...

احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت جهت تجویز ازدواج مجدد

توسط |2021-04-15T17:36:34+04:30آوریل 15th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1396/01/29 شماره نظریه: 7/96/122 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - همان‌گونه که در نظریه شماره 653/92/7 مورخ 2/4/1392 این اداره ...

ابطال سند طلاقنامه در صورت نقض حکم واخواهی شده

توسط |2021-04-15T17:34:06+04:30آوریل 15th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1396/01/29 شماره نظریه: 7/96/120 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 8- اولاً در پرونده طلاق، چنانچه خواهان، خوانده را مجهول‌المکان ...

اظهارنظر قاضی مشاور دادگاه خانواده در دعاوی طلاق توافقی

توسط |2021-04-10T21:55:34+04:30آوریل 10th, 2021|دسته بندی ها: سایر نظریات مشورتی, نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1396/03/28 شماره نظریه: 711/96/7 استعلام: آیا اظهارنظر قاضی مشاور دادگاه خانواده در دعاوی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده در موارد زیر ...

گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق

توسط |2021-04-09T18:19:09+04:30آوریل 9th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1396/05/15 شماره نظریه: 1095/96/7 استعلام: در ماده 31 از قانون حمایت خانواده مقرر شده ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم ...

حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق اتباع ایرانی

توسط |2021-04-09T17:37:18+04:30آوریل 9th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1396/06/12 شماره نظریه: 7/96/1332 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق اتباع ایرانی با توجه به ماده ...

زوج نمیتواند وکیل زوجه جهت اعمال وکالت در طلاق اعطایی را عزل نماید

توسط |2021-04-09T17:34:00+04:30آوریل 9th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی طلاق|

تاریخ نظریه : 1396/06/19 شماره نظریه: 1642/96/7 استعلام: 1-در صورتی که زوج به موجب عقد خارج لازم وکالت¬نامه زوج به زوجه حاوی شرط اسقاط حق عزل از سوی م ...

بازگشت به بالا