نظریه های مشورتی فسخ نکاح - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

نظریه های مشورتی فسخ نکاح

نظریه های مشورتی فسخ نکاح

درخواست طلاق توافقی از سوی زوجه به استناد وکالت کلی فاقد وجاهت قانونی است

توسط |2021-04-08T14:40:07+04:30آوریل 8th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی فسخ نکاح|

تاریخ نظریه : 1398/05/30 شماره نظریه: 7/97/3326 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:  در فرض سوال که زوج به طور کلی «وکالت در انجام اموری» را به زو ...

در صورت طلاق، به سبب انحلال نکاح، دعوای فسخ نکاح قابل استماع نیست

توسط |2021-04-06T17:54:00+04:30آوریل 6th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی طلاق, نظریه های مشورتی فسخ نکاح|

تاریخ نظریه : 1399/04/07 شماره نظریه: 7/99/327 استعلام: 1- آیا صدور حکم طلاق و اجرای آن مانع از طرح دعوای فسخ نکاح ناشی از تدلیس و عیب و ... است؟ توضی ...

در صورت صدور حکم قطعی بر جنون زوج، وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی است

توسط |2021-04-06T13:34:02+04:30آوریل 6th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی طلاق, نظریه های مشورتی فسخ نکاح|

تاریخ نظریه : 1395/04/27 شماره نظریه: 952/95/7 استعلام: پیرو جوابیه شماره 2824/93/7 مورخه13/11/1393 با شماره پرونده 1998-16/9/93 آن اداره محترم در خصو ...

شکایت کیفری تدلیس درازدواج و تقاضای فسخ نکاح به جهت وازکتومی زوجه

توسط |2021-04-06T13:27:25+04:30آوریل 6th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی فسخ نکاح|

تاریخ نظریه : 1396/02/23 شماره نظریه: 414/96/7 استعلام: پس از انعقاد عقد ازدواج مشخص می¬گردد قبل از خواستگاری و انعقاد عقد زوج با بستن لوله های خروجی ...

در صورت فوت طرف دعوای فسخ نکاح، دعوای طرح شده به طرفیت ورثه خوانده جریان می‌یابد.

توسط |2021-04-06T13:24:02+04:30آوریل 6th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی فسخ نکاح|

تاریخ نظریه : 1397/02/02 شماره نظریه: 7/97/138 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:  الف) هرچند اعمال فسخ نکاح قائم به شخص است، ولی پس از اعمال حق، ...

آیا موردی از جنون را می توان تصور کرد که شرعا موجب فسخ نکاح نشود؟

توسط |2021-04-06T13:20:27+04:30آوریل 6th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی فسخ نکاح|

تاریخ نظریه : 1397/02/22 شماره نظریه: 7/97/272 استعلام: اولاً: آیا موردی از جنون را می توان تصور کرد که شرعا موجب فسخ نکاح نشود ثانیاً: طبق بند 4 دفتر ...

آیا باکره نبودن زوجه از موارد فسخ نکاح است؟

توسط |2021-04-06T13:05:31+04:30آوریل 6th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی فسخ نکاح|

تاریخ نظریه : 1399/07/19 شماره نظریه: 7/99/930 استعلام: زوج مدعی است که همسرش باکره نبوده است و به همین دلیل درخواست فسخ نکاح را مطرح کرده است. در سند ...

رسیدگی به دعوای فسخ نکاح به لحاظ جنون زوج فرع بر صدور حکم حجر وی و تعیین قیم برای او است

توسط |2021-04-06T13:01:26+04:30آوریل 6th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی فسخ نکاح|

تاریخ نظریه : 1399/10/16 شماره نظریه: 7/99/1377 استعلام: در زمانی که زوجه فسخ نکاح به دلیل جنون زوج را درخواست می‌نماید آیا باید پیش از تقدیم دادخواست ...

آیا رضایت عمل زناشویی بعد از عقد ولو اجباری موجب نفوذ عقد می‌باشد؟

توسط |2021-03-20T21:25:03+03:30مارس 20th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی طلاق, نظریه های مشورتی فسخ نکاح, نظریه های مشورتی مهریه|

تاریخ نظریه : 1396/07/11شماره نظریه: 1578/96/7 استعلام: 1-کسی بعد از مدتی ضمن تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم به فسخ نکاح به لحاظ اجبار و اکراه در آن ر ...

تدلیس از ناحیه زوجه و تکلیف مهریه

توسط |2021-03-19T16:14:51+03:30مارس 19th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی فسخ نکاح, نظریه های مشورتی مهریه|

تاریخ نظریه : 1397/02/30 شماره نظریه: 7/97/334 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به فرض استعلام مبنی بر اینکه نکاحی به علت تدلیس از ناحی ...

بازگشت به بالا