نظریه های مشورتی مهریه - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

نظریه های مشورتی مهریه

نظریه های مشورتی مهریه

آیا شیربهای پرداختی به والدین زوجه بعد از وقوع طلاق قابل استرداد است؟

توسط |2021-04-08T14:22:18+04:30آوریل 8th, 2021|دسته بندی ها: سایر نظریات مشورتی, نظریه های مشورتی مهریه|

تاریخ نظریه : 1398/09/24 شماره نظریه: 7/98/312 استعلام: ب-ماهیت حقوقی شیربها چیست؟ آیا شیربهای پرداختی به والدین زوجه بعد از وقوع طلاق قابل استرداد اس ...

چنانچه مهریه زوجه سکه باشد، اجرائیه باید نسبت به سکه ها صادر گردد و نه بهاء آن

توسط |2021-03-29T20:37:04+04:30مارس 29th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی مهریه|

تاریخ نظریه : 1393/06/26 شماره نظریه: 7/93/1506 استعلام: خانمي بابت مهريه­اش مطالبه تعداد X  عدد سكه بهار آزادي را نموده است و مدعي است كه همسرش10 سال ...

تأمین خواسته ارتباطی به مبلغ تقویم خواسته در دادخواست ندارد

توسط |2021-03-29T20:34:09+04:30مارس 29th, 2021|دسته بندی ها: سایر نظریات مشورتی, نظریه های مشورتی مهریه|

تاریخ نظریه : 1393/11/05 شماره نظریه: 7/93/2716 استعلام: 1-  وکیلی با داشتن وکالت از طرف زوجه دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه به تعداد یک هزار عدد سکه ...

دين مديرعامل بابت مهريه همسرش ارتباطي به محكوميت شخص حقوقي ندارد

توسط |2021-03-29T20:27:38+04:30مارس 29th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی مهریه|

تاریخ نظریه : 1393/11/08 شماره نظریه: 7/93/2764 استعلام: در حالت اجتماع طلب (حقوق) اشخاص که همگی دارای خصیصه امتیاز از منظر قانونگذار باشند و شخص حقوق ...

آیا زوج می تواند در حین ارائه دادخواست طلاق، دادخواست اعسار دهد؟

توسط |2021-03-29T20:23:22+04:30مارس 29th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی طلاق, نظریه های مشورتی مهریه|

تاریخ نظریه : 1394/01/19 شماره نظریه: 7/94/0094 استعلام: با توجه به اینکه در قسمتی از ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه ...

جواز رجوع زوجه به مابذل قابل اسقاط نیست

توسط |2021-03-29T20:20:15+04:30مارس 29th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی مهریه|

تاریخ نظریه : 1395/01/31 شماره نظریه: 128/95/7 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1-الف- مقررات قانون مدنی در باب نکاح علی الاصول، از جمله مقررات ...

استفاده از حق حبس توسط زوجه، منوط به تقدیم دادخواست مهریه نیست

توسط |2021-03-29T21:50:50+04:30مارس 29th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی مهریه|

تاریخ نظریه : 1395/02/01 شماره نظریه: 141/95/7 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:  1- استفاده از حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی توسط زوجه، منو ...

مراد از تقویم خواسته بر اساس نرخ واقعی، تعیین بهای زمان تقویم دادخواست است

توسط |2021-03-29T20:16:53+04:30مارس 29th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی مهریه|

تاریخ نظریه : 1395/02/25 شماره نظریه: 362/95/7 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:  الف) مراد از تقویم خواسته بر اساس نرخ واقعی، تعیین بهای زمان ت ...

زوجه ۱۶ ساله اي که رشد وی در دادگاه احراز نشده، اهلیت اقامه دعوای مالی از قبیل مطالبه نفقه، جهیزیه و مهریه را ندارد

توسط |2021-03-29T20:14:26+04:30مارس 29th, 2021|دسته بندی ها: سایر نظریات مشورتی, نظریه های مشورتی مهریه, نظریه های مشورتی نفقه|

تاریخ نظریه : 1395/03/04 شماره نظریه: 7/95/453 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به تبصره 2 ماده 1210قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 30 ...

نمی توان مهریه را از حقوق وظیفه ای که متعلق به ورثه قانونی متوفی است، پرداخت نمود

توسط |2021-03-29T20:12:27+04:30مارس 29th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی مهریه|

تاریخ نظریه : 1395/03/18 شماره نظریه: 627/95/7 استعلام: با توجه به اینکه فرزندان شهید از بنیاد شهید یا سازمان مربوطه حقوق دریافت می کنند آیا ادعای ماد ...

بازگشت به بالا