نظریه های مشورتی نسب - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

نظریه های مشورتی نسب

نظریه های مشورتی نسب

زوجه ۱۶ ساله اي که رشد وی در دادگاه احراز نشده، اهلیت اقامه دعوای مالی از قبیل مطالبه نفقه، جهیزیه و مهریه را ندارد

توسط |2021-03-09T17:30:31+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی اجرت المثل, نظریه های مشورتی نسب, نظریه های مشورتی نفقه|

تاریخ نظریه : 1395/03/04 شماره نظریه: 7/95/453 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به تبصره 2 ماده 1210قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 30 ...

دعوای اثبات نسب متوفی بلاوارث به طرفیت دادستان طرح میشود

توسط |2021-03-01T14:45:23+03:30مارس 1st, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی نسب|

تاریخ نظریه : 1389/03/01شماره نظریه: 7/89/1217استعلام:در دعاوي از قبيل اثبات نسب كه به تبع آن كسب تابعيت ايراني مطرح است، با توجه به لغو موارد ابلاغ آ ...

دعاوي ابطال شناسنامه و اثبات نسب از دعاوي غير مالي محسوب مي‌گردد

توسط |2021-03-01T14:23:31+03:30مارس 1st, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی نسب|

تاریخ نظریه : 1389/11/25شماره نظریه: 7/89/7306استعلام:اولا آيا دعاوي اثبات نسب و ابطال شناسنامه مالي است يا غيرمالي؟ ثانيا رسيدگي به دعاوي مذكور در صل ...

دعاوی «حضانت» و «اثبات نسب» در زمره احوال شخصیه محسوب نمی گردند

توسط |2021-03-01T14:21:16+03:30مارس 1st, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی حضانت, نظریه های مشورتی نسب|

تاریخ نظریه : 1395/09/29 شماره نظریه: 2429/95/7 استعلام: در پرونده کلاسه فوق خانم پروا پولادی به طرفیت آقای علی عباسی مجهول المکان و تبعه افغانستان دا ...

دعوای اثبات نسب علیه چه کسانی اقامه میشود؟

توسط |2021-03-01T14:12:56+03:30مارس 1st, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی نسب|

تاریخ نظریه : 1398/06/06 شماره نظریه: 7/97/2541 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:  دعوای اثبات نسب در صورت در قید حیات بودن پدر یا مادر یا هر دو ...

دعوای اثبات نسب به طرفیت همه وراث اقامه میشود

توسط |2021-03-01T14:10:52+03:30مارس 1st, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی نسب|

تاریخ نظریه : 1398/06/06 شماره نظریه: 7/97/2540 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دعوای اثبات نسب علیه بعضی از ورثه به سبب غیر قابل تجزیه بودن آ ...

قابلیت استماع دعوای اثبات نسب از جانب بستگان طبقه سوم

توسط |2021-03-01T14:08:52+03:30مارس 1st, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی نسب|

تاریخ نظریه : 1398/07/02 شماره نظریه: 7/98/781 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:  با عنایت به ماده 862 قانون مدنی و ماده 336 قانون مجازات اسلامی ...

بازگشت به بالا