نظریه های مشورتی نسب - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

نظریه های مشورتی نسب

خانه/نمونه آراء/نظریه های مشورتی/نظریه های مشورتی نسب

نظریه های مشورتی نسب

زوجه ۱۶ ساله اي که رشد وی در دادگاه احراز نشده، اهلیت اقامه دعوای مالی از قبیل مطالبه نفقه، جهیزیه و مهریه را ندارد

توسط |2021-03-09T17:30:31+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی اجرت المثل, نظریه های مشورتی نسب, نظریه های مشورتی نفقه|

تاریخ نظریه : 1395/03/04 شماره نظریه: 7/95/453 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به تبصره 2 ماده 1210قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 30 ...

دعوای اثبات نسب متوفی بلاوارث به طرفیت دادستان طرح میشود

توسط |2021-03-01T14:45:23+03:30مارس 1st, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی نسب|

تاریخ نظریه : 1389/03/01شماره نظریه: 7/89/1217استعلام:در دعاوي از قبيل اثبات نسب كه به تبع آن كسب تابعيت ايراني مطرح است، با توجه به لغو موارد ابلاغ آ ...

دعاوي ابطال شناسنامه و اثبات نسب از دعاوي غير مالي محسوب مي‌گردد

توسط |2021-03-01T14:23:31+03:30مارس 1st, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی نسب|

تاریخ نظریه : 1389/11/25شماره نظریه: 7/89/7306استعلام:اولا آيا دعاوي اثبات نسب و ابطال شناسنامه مالي است يا غيرمالي؟ ثانيا رسيدگي به دعاوي مذكور در صل ...

دعاوی «حضانت» و «اثبات نسب» در زمره احوال شخصیه محسوب نمی گردند

توسط |2021-03-01T14:21:16+03:30مارس 1st, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی حضانت, نظریه های مشورتی نسب|

تاریخ نظریه : 1395/09/29 شماره نظریه: 2429/95/7 استعلام: در پرونده کلاسه فوق خانم پروا پولادی به طرفیت آقای علی عباسی مجهول المکان و تبعه افغانستان دا ...

دعوای اثبات نسب علیه چه کسانی اقامه میشود؟

توسط |2021-03-01T14:12:56+03:30مارس 1st, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی نسب|

تاریخ نظریه : 1398/06/06 شماره نظریه: 7/97/2541 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:  دعوای اثبات نسب در صورت در قید حیات بودن پدر یا مادر یا هر دو ...

دعوای اثبات نسب به طرفیت همه وراث اقامه میشود

توسط |2021-03-01T14:10:52+03:30مارس 1st, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی نسب|

تاریخ نظریه : 1398/06/06 شماره نظریه: 7/97/2540 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دعوای اثبات نسب علیه بعضی از ورثه به سبب غیر قابل تجزیه بودن آ ...

قابلیت استماع دعوای اثبات نسب از جانب بستگان طبقه سوم

توسط |2021-03-01T14:08:52+03:30مارس 1st, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی نسب|

تاریخ نظریه : 1398/07/02 شماره نظریه: 7/98/781 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:  با عنایت به ماده 862 قانون مدنی و ماده 336 قانون مجازات اسلامی ...

بازگشت به بالا