نظریه های مشورتی نفقه - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

نظریه های مشورتی نفقه

نظریه های مشورتی نفقه

آیا مطالبه نفقه با عین معین قابلیت استماع دارد؟

توسط |2021-04-02T15:33:13+04:30آوریل 2nd, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی تمکین, نظریه های مشورتی نفقه|

تاریخ نظریه : 1131/10/12 شماره پرونده : 710-4/9-96 استعلام: 1- چنانچه زوجه درخواست الزام زوج به تهیه مسکن به عنوان یکی از اقلام نفقه بنماید آیا با توج ...

آیا پرداخت هزینه ها و مخارج تحصیل زوجه نیز جزء نفقه وی محسوب می گردد؟

توسط |2021-04-02T15:29:28+04:30آوریل 2nd, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی تمکین, نظریه های مشورتی نفقه|

تاریخ نظریه : 1131/10/12 شماره پرونده : 702-1/9-96 استعلام: 1-اگر زوج بدون عذر موجه از تحصیل زوجه جلوگیری یا با ادامه آن مخالفت نماید چه ضمانت اجرای ق ...

تمكين عام (نه خاص) از سوي زوجه، موجب اسقاط حق حبس نمي گردد

توسط |2021-04-02T15:26:35+04:30آوریل 2nd, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی تمکین, نظریه های مشورتی نفقه|

تاریخ نظریه : 1392/11/19 شماره نظریه: 7/92/2211 استعلام: آيا اعمال حق حبس از سوي زوجه (موضوع ماده 1085 قانون مدني) و عدم تمكين خاص از زوج درحالي كه سا ...

آیا مي­توان تمام حقوق ماهيانه محكوم­ عليهِ نفقه را توقيف نمود؟

توسط |2021-04-02T15:18:18+04:30آوریل 2nd, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی نفقه|

تاریخ نظریه : 1393/06/31 شماره نظریه: 7/93/1530 استعلام: با توجه به نظريه شماره 3468/7-26/6/67 آن اداره محترم چنانچه حكم به محكوميت زوج يا پدر به پردا ...

آیا محکومیت زوجه به اتهام زنا یا رابطه نامشروع میتواند از مصادیق نشوز زوجه باشد؟

توسط |2021-04-02T15:14:52+04:30آوریل 2nd, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی تمکین, نظریه های مشورتی نفقه|

تاریخ نظریه : 1394/01/29 شماره نظریه: 200/94/7 استعلام: آیا محکومیت زوجه به اتهام زنا یا رابطه نامشروع میتواند از مصادیق نشوز زوجه باشد، با این استدلا ...

مادر یا هرشخصی که حضانت طفل یا محجور را به عهده دارد، در امر مطالبه نفقه، همان اختیار قیم را قانوناً دارا می باشد

توسط |2021-04-02T15:11:27+04:30آوریل 2nd, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی حضانت, نظریه های مشورتی نفقه|

تاریخ نظریه : 1394/01/31 شماره نظریه: 223/94/7 استعلام: در خصوص بزه ترک انفاق فرزند صغیری که حضانت آن به مادر یا شخص دیگر سپرده شده است آیا مادر یا شخ ...

آیا مادر می بایست حکم حضانت را گرفته باشد تا بتواند برای مطالبه نفقه فرزند اقدام کند؟

توسط |2021-04-02T15:08:19+04:30آوریل 2nd, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی نفقه|

تاریخ نظریه : 1394/02/01 شماره نظریه: 257/94/7 استعلام: طفلی زیر 7 سال و با مادر وجدای از پدرش زندگی میکند از آنجا که نگهداری از طفل تا 7 سالگی اولویت ...

اختلاف در تناسب یا عدم تناسب مسکن و اثاث البیت تهیه شده با شؤونات زوجه

توسط |2021-04-01T21:37:52+04:30آوریل 1st, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی تمکین, نظریه های مشورتی نفقه|

تاریخ نظریه : 1394/03/16 شماره نظریه: 656/94/7 استعلام: به نظر آن اداره محترم برای بررسی اینکه « منزلی که در پرونده های تمکین از سوی زوج معرفی میشود ی ...

تا تاریخ تشکیل اولین جلسه دادرسی می توان مبلغ خواسته (نفقه) را افزایش داد

توسط |2021-04-01T21:38:57+04:30آوریل 1st, 2021|دسته بندی ها: نظریه های مشورتی نفقه|

تاریخ نظریه : 1395/02/13 شماره نظریه: 260/95/7 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:  انتهای بازه زمانی که از سوی زوجه در دادخواست به عنوان مدت مربو ...

بازگشت به بالا