نمونه آراء نسب - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده
نمونه آراء نسب2021-04-01T23:07:52+04:30

اولین قدم را محکم بردارید

گروه وکلای دادفر با در اختیار داشتن بهترین وکلا و مشاوران حقوقی آماده است تا کلیه خدمات حقوقی را به شما عزیزان ارائه کند. این مجموعه، تمام ظرفیت علمی و تخصصی و تجارب عملی خود را نسبت به پرونده های شما موکلین عزیز به کار خواهد گرفت و تضمین می کند که با تلاش فراوان بهترین نتیجه ممکن را برای شما به دست آورد.

نمونه آرا نسب

از آنجا که بیش از پنجاه درصد دعاوی مطروحه در دادگاه ها مربوط به دعاوی خانواده است , یک وکیل خانواده مجرب و کار آزموده می تواند شما را در تمامی مراحل پرونده یاری نموده و از حقوق شما در مقابل مقامدادگاه دفاع کند.

503, 2021

خواندگان دعوای اثبات نسب

توسط |نمونه آرا نسب|

عنوان: خواندگان دعوای اثبات نسب پیام: در دعوای اثبات نسب، در صورت فوت فردی که خواهان خود را منتسب به وی می داند دعوی می بایستی به طرفیت وراث اقامه می شد و بر فرض نبودن وارث با توجه به قوانین موضوعه من جمله مواد 866 قانون مدنی و 327 و 328 قانون امور ح ...

403, 2021

تفاوت دعوای نفی ولد و نفی نسب

توسط |نمونه آرا نسب|

عنوان: تفاوت دعوای نفی ولد و نفی نسب پیام: دعوای نفی نسب، برخلاف دعوای نفی ولد که فقط از جانب شوهر قابل طرح است، از طرف کلیه ورثه ممکن است مطرح شود. مستندات: مواد 1275 و 1280 قانون مدنی شماره دادنامه قطعی : 9209970907200313 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/ ...

403, 2021

دعوای بر میت باید به ‌طرفیت کلیه ورثه اقامه شود

توسط |نمونه آرا نسب|

عنوان: دعوای بر میت (دعوای نفی یا اثبات نسب) باید به ‌طرفیت کلیه ورثه اقامه شود والا قابل استماع نیست. پیام: دعوای بر میت (دعوای نفی یا اثبات نسب) باید به طرفیت کلیه ورثه اقامه شود والا قابل استماع نیست. مستندات: ماده 232 قانون امور حسبی شماره دادنام ...

403, 2021

خوانده در دعوای اثبات نسب

توسط |نمونه آرا نسب|

عنوان: خوانده در دعوای اثبات نسب پیام: دعوای اثبات نسب متفاوت از اصلاح و ابطال شناسنامه بوده و لزومی به طرح دعوی علیه اداره ثبت احوال نیست. شماره دادنامه قطعی : 9209970223000616 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/04/16 گروه رأی: حقوقی رأی دادگاه بدوی در خصـوص ...

2302, 2021

تفاوت دعوای نفی ولد و نفی نسب

توسط |نمونه آرا نسب|

عنوان: تفاوت دعوای نفی ولد و نفی نسب پیام: دعوای نفی ولد باید در مدت دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل اقامه گردد، اما دعوای نفی نسب که توسط ذی نفعان اقامه می شود، مستلزم رعایت شرط دو ماه نیست. مستندات: ماده 1162 قانون مدنی شماره دادنامه ق ...

1502, 2021

طرح دعوای نفی ولد از سوی غیر پدر

توسط |نمونه آرا نسب|

عنوان: طرح دعوای نفی ولد از سوی غیر پدر پیام: طرح دعوای نفی ولد از سوی غیرپدر مسموع نبوده و صرفاً ازسوی پدر، درحین حیات و در مهلت قانونی مندرج در قانون مدنی قابل طرح است. شماره دادنامه قطعی : 9209970909900200 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/05/27 گروه رأی: ...

بازگشت به بالا