تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۸۲۴
استعلام:
با عنایت به نظریه شماره ۷/۷۲۹۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۸ اداره حقوقی که رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی را در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم دانسته، یکی از شعب دیوان عالی کشور به رغم رویه قضایی موجود، چنانچه رأیی از محاکم خانواده صادر شود، اعتراض ثالث اجرایی را با استناد به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که صلاحیت آن استثنایی است، در صلاحیت محاکم حقوقی می‌داند ،خواهشمند است در این خصوص اعلام بفرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این‌که اصولاً عملیات اجرایی تحت‌نظر دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است، بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده، مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض کند، چنان‌‌چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده۱۴۷ قانون یادشده باشد، به آن در دادگاه خانواده که حکم تحت نظر آن اجرا می‌گردد، رسیدگی می‌‌شود.