تاریخ نظریه : ۱۳۹۳/۰۵/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۱۴۰
استعلام:

با عنايت به ماده۲۹ قانون حمايت خانواده مصوب۱/۱۲/۹۱ اعلام فرماييد

۱- آيا شرط ضمن ­العقد تنصيف دارايي زوج با اجرت المثل ايام زندگي مشترك زوجه قابل جمع است؟

۲- آيا مبناي شرعي وقانوني هر يك از شرط ضمن­العقد تنصيف و اجرت­المثل ايام زندگي مشترك يكي است يا هر يك از آن دو داراي مبناي شرعي وقانوني متفاوتي­اند؟

۳- عقد نكاحي كه در زمان حاكميت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع واقع شده است كه قابل جمع نبوده آيا مقررات قانون اخيرالتصويب حمايت خانواده۹۱ موثر در آن مي­باشد يا خير؟ به عبارت ديگر آيا مي توان به استناد قانون اخير كه ناسخ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق مي­باشد زوج مكلف به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمن­العقد وهمچنين اجرت­المثل در صورت مطالبه زوجه نمود يا خير؟

۴- آيا سوء معاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم يا معيوب بودن زوجه، عدم  ذكر شرط تنصيف دارايي زوج، تاثيري در موضوع دارد ياخير؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱و۲- اعمال شرط ضمن العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت­المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است وهریک دارای منبأ ومنشاء علیحده می باشد . تنصیف                        دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» درعقد نامه­های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده ودرصورت امضای آن توسط زوجین، هماهنگونه که اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می گردد، در حالیکه اجرت­المثل، زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب ۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی وبا تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می گردد وارتباطی به نحوه رفتار زوجه هم ندارد.

۳- از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرت­المثل، بین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وقانون حمایت خانواده ۹۱ مغایرتی وجود ندارد.

۴- شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند «الف» مندرج در متن چاپی عقدنامه ها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده وناشی از تخلف مشارٌالیها از وظایف زناشویی نباشد . بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی می باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست./ن