تاریخ نظریه : 1396/10/05
شماره نظریه: 7/96/2373

استعلام:

در پرونده‌های مهریه خواهان دریافت مهریه اقدام به معرفی سرقفلی تجاری به عنوان تامین خواسته می‌نمایند با عنایت به اینکه سرقفلی تجاری قابل توقیف بوده و لیکن مزایده آن با مشکل مواجه می‌باشد این دادگاه را ارشاد فرمایند آیا در خصوص مهریه که دین ممتاز بوده می‌توان سرقفلی تجاری را مورد مزایده و فروش قرار داد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه سرقفلی و نیزحق کسب، پیشه یا تجارت، حق مالی و دینی است و با عنایت به ملاک ماده 54 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 11/6/1387، توقیف آن برای استیفای محکومٌ به بلامانع است. اما در فرضی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستأجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد. در صورت عدم اذن مالک،  مالک، مستأجر موظف است اقدام لازم را برای جلب رضایت مالک به عمل آورد و در موارد مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اقدام قانونی مطابق این ماده به عمل آید و در هر حال، اگر محکوم‌به از این طریق استیفاء نشود، محکوم‌له می‌تواند با درخواست رفع توقیف از سرقفلی، درخواست توقیف سایر اموال محکوم‌علیه را بنماید و ممتاز بودن دین تأثیری در این قضیه ندارد.

مطلب مرتبط :  آیا شیربهای پرداختی به والدین زوجه بعد از وقوع طلاق قابل استرداد است؟