تاریخ نظریه : 1395/07/26
شماره نظریه: 1750/95/7

استعلام:

چنانچه زوجه در دادگاه زوج را محکوم به پرداخت مهریه نموده و متعاقب آن زوج از دادگاه تقاضای صدور حکم برتقسیط نماید و دادگاه نیز حکم به تقسیط محکومٌ¬به، به نحو هر ماه یک ربع سکه طلای بهار آزادی صادر نماید در حالی که میزان یک چهارم از حقوق و مزایای دریافتی محکومٌ¬علیه که قابل توقیف است بیش از ارزش یک ربع سکه طلا بوده و تقریباً به میزان ارزش یک نیم سکه است با توجه به اینکه زوج به اجرای احکام مدنی اعلام داشته است بابت آنچه که به تقسیط محکوم شده است از حقوق وی برداشت گردد آیا می¬توان با درخواست زوجه علاوه بر آنچه که به طور ماهیانه از حقوق زوج بابت تقسیط مهریه ارزش یک ربع سکه برداشت می¬شود نسبت به برداشت مابه التفاوت تا یک چهارم حقوق اقدام گردد یا اینکه ملاک صدور حکم اعسار و تقسیط است و دیگر نمی¬تواند مابه التفاوت ارزش ربع سکه تا یک چهارم حقوق را برداشت نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مصوب 1394، تقسیط محکوم¬به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات محکوم¬علیه نیست، بنابراین در قرض سؤال، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم¬علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم¬به باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم¬علیه بلامانع است.

مطلب مرتبط :  تبدیل مهریه عندالمطالبه به عندالاستطاعه و برعکس